Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

„Zastav se, Zamysli se a Změň se“ – to jsou hlavní myšlenky resocializačního programu, který směřuje ke změně myšlení a chování odsouzených ve vztahu k páchání trestné činnosti. Od roku 2014 je pravidelně realizován i ve Věznici Rapotice. 

Program „3Z“ – Zastav se, Zamysli se a Změň se – byl vytvořen adaptací programu „Stop, Think and Change“ londýnské probační služby v letech 2005 a 2006. Společná pracovní skupina Vězeňské služby ČR a Probační a mediační služby České republiky po úpravě manuálu anglického programu provedla jeho pilotáž ve třech věznicích a třech probačních střediscích. Po skončení projektu VS ČR zavedla program „3Z“ do penitenciární praxe. 

Ve Věznici Rapotice probíhá tento resocializační program pravidelně dvakrát ročně, a to v jarním a podzimním běhu. Tento program spadá do oblasti speciálně výchovných aktivit Programu zacházení. Činnost zajišťují odborní zaměstnanci oddělení výkonu trestu, kteří byli na tuto činnost speciálně vyškoleni. 

Hlavním cílem programu „3Z“ je vést odsouzené k vytvoření si adekvátního náhledu na svoji trestnou činnost,  uvědomění si a přijetí konkrétních důsledků vyplývajících z páchání trestné činnosti. Jednotlivé body programu podněcují odsouzené ke změně postojů a myšlení vedoucích ke kriminálnímu jednání. Odsouzení jsou motivováni k získání nových sociálních dovedností a k nekriminálnímu soběstačnému způsobu života po propuštění.