Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Odsouzení ve Věznici Rapotice jsou připravováni na život po propuštění zejména ve výstupních odděleních. Za spolupráce odborných zaměstnanců si odsouzení vytváří podmínky pro soběstačný způsob života po propuštění v souladu se zákonem. 

Ve věznici Rapotice jsou tři výstupní oddělení – s nízkým, středním i vysokým stupněm zabezpečení. Umístění odsouzeného do výstupního oddělení je realizováno na návrh odborných zaměstnanců po schválení ředitelem věznice. Dle platných norem jsou zde umisťováni odsouzení, kteří mají delší trest než 3 roky a přetrvávají u nich nedořešené problémy spojené s propuštěním a ti, kterým je třeba pomáhat při vytváření příznivých podmínek pro samostatný způsob života. Cílem pobytu odsouzených na tomto oddělení je zajištění plynulého přechodu jedince z vězeňského prostředí do společnosti po dlouhodobém pobytu ve výkonu trestu odnětí svobody. Ve výstupním oddělení pracuje s odsouzenými tým odborných zaměstnanců, který se jim snaží pomáhat zejména v oblasti prohlubování návyků a dovedností potřebných pro život na svobodě. 

Odsouzení mají na výstupním oddělení zvýhodněné podmínky ubytování – jsou umístěni maximálně po čtyřech v moderně zařízených ložnicích. Součástí vybavení je také kulturní místnost s televizorem, kuchyňka se sporákem, chladničkou a mikrovlnou troubou s možností přípravy jednoduchých teplých i studených pokrmů. K realizaci sebeobslužných činností je dále vybaveno výstupní oddělení přístroji a pomůckami pro praní, žehlení a sušení prádla. 

V rámci stanoveného Programu zacházení probíhají každý týden komunitní setkávání odsouzených zařazených do výstupního oddělení. Tato společná setkání mají za cíl řešit aktuální problémy a seznámit odsouzené s programem výstupního oddělení na další období. Snahou je vést odsouzené k samostatnosti a odpovědnosti v rozhodování a k aktivnímu podílu na dění v oddělení (např. v oblasti estetizace). 

Odsouzení se dále učí orientovat v jednání s úřady a institucemi, vyplňovat různé formuláře potřebné v běžném životě. Do věznice pravidelně dochází pracovníci Probační a mediační služby ČR (pracoviště Třebíč), Oblastní charity Třebíč, pracovníci občanského sdružení Podané ruce, sociální kurátoři magistrátů měst a městských úřadů, pracovnice Městského úřadu Náměšť nad Oslavou (zajištění platných dokladů totožnosti), pracovnice OÚ Rapotice (úřední ověřování podpisů), konzulové ambasád cizích států v ČR a další. Nově je navázána spolupráce s o.p.s. Romodrom. 

Pracovní činnost odsouzených je realizována prostřednictvím pracovního zařazení uvnitř či mimo věznici, brigádnické činnosti, úklidových a estetických prací pro potřeby věznice. Odsouzení se mohou zapojit do celé řady vzdělávacích, speciálně výchovných a zájmových aktivit. Ke kontaktu se životem „za zdí“ jsou realizovány společné i individuální aktivity, jako jsou např. opuštění věznice v souvislosti s Programem zacházení za přítomnosti zaměstnance věznice (návštěva Památníku Bible kralické v Kralicích nad Oslavou nebo návštěva Obecního úřadu v Náměšti nad Oslavou spojená s prohlídkou města), opuštění věznice v souvislosti s návštěvou (pouze s rodinnými příslušníky, bez přítomnosti zaměstnance věznice), případně přerušení výkonu trestu odnětí svobody. Během přerušení trestu mnozí z nich předběžně kontaktují budoucí zaměstnavatele a řeší otázky ubytování po propuštění.