Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Specializované oddělení (SpO) pro odsouzené trvale pracovně nezařaditelné je ve Věznici Rapotice zřízeno pro muže odsouzené k výkonu trestu odnětí svobody s ostrahou. Účelem SpO je diferencované zacházení s odsouzenými s ohledem na jejich věkové a zdravotní zvláštnosti. 

Odsouzení jsou do SpO zařazováni dle kritérií, která stanovuje § 69 zákona č. 169/1999 Sb. Cílem je umožnění handicapovaným odsouzeným výkon trestu odnětí svobody v prostředí, které nebude dále zhoršovat jejich zdravotní stav, vést odsouzené k pozitivní změně hodnotové orientace, ke smysluplnému trávení volného času a podporovat takové postoje, které odsouzenému pomohou vést řádný život po propuštění na svobodu a v neposlední řadě také minimalizace možnosti zneužívání fyzicky i psychicky slabších odsouzených. 

Programy zacházení jsou přizpůsobeny potřebám jednotlivých odsouzených, jsou odsouzeným průběžně ve stanovených termínech vyhodnocovány a podle potřeby, zejména z důvodu posílení pozitivních změn chování, aktualizovány. Odsouzení umístění na SpO pro trvale pracovně nezařaditelné se pravidelně účastní speciálně výchovné aktivity Komunitní setkávání v SpO. Dále dle svých potřeb a možností využívají také nabídky aktivit, které nabízí věznice.