Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Věznice Rapotice se zapojila do projektu „Křehká šance II“. Projekt je realizován Probační a mediační službou, jejímž projektovým partnerem je Vězeňská služba ČR. Je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt „Křehká šance II“ je zaměřen na posílení možnosti sociální integrace odsouzených a prevenci kriminality. Stěžejní činností projektu je činnost Komisí pro podmíněné propuštění (KPP) z výkonu trestu odnětí svobody. 

Komise pro podmíněné propuštění, složená ze zástupců PMS, VS ČR a odborné veřejnosti (např.sociální kurátor, zástupce nestátní neziskové organizace apod.), působí v rámci věznice jako nezávislý subjekt, který formou „parolového slyšení“ projednává případ odsouzeného. KPP hodnotí nejen samotný průběh výkonu trestu, ale především připravenost odsouzeného na život na svobodě a jeho rizika. Komise nemá v procesu podmíněného propuštění žádnou rozhodovací pravomoc, její kompetencí je odborně posoudit připravenost odsouzeného na možnost podmíněného propuštění. Stanoviska těchto komisí jsou využívána státními zástupci a soudci při rozhodování o žádostech odsouzených o podmíněné propuštění. 

Parolové slyšení projektu „Křehká šance II“ proběhne ve Věznici Rapotice v průběhu měsíce března 2017, kde budou projednány první 3 žádosti odsouzených o podmíněné propuštění.