Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

VOLONTÉ CZECH o.p.s.

VOLONTÉ, vůle pomáhat, je nezisková organizace, jejíž hlavním cílem je využít dosavadních zkušeností a postupů k tomu, aby pomáhali těm, kteří si sami pomoci nedovedou. Specializací je poskytování bezplatného dluhového a právního poradenství a projektové činnosti financované z Evropské unie.

 Již řadu let tato organizace úzce spolupracuje s Generálním ředitelstvím Vězeňské služby ČR a v současné době působí v 19 českých věznicích. V některých z nich vytvořili komplexní proces pomoci vězněným osobám k plnohodnotnému návratu do společnosti a tím napomáhají k trvalému snižování recidivy v ČR. Tento proces zahrnuje nejen vyřešení jejich dluhové situace, ale rovněž i zajištění ubytování a práce po jejich propuštění.

Mezi projekty, které VOLONTÉ ve Věznici Pardubice realizuje, je dluhové a právní poradenství, zjištění a vyčíslení dluhů včetně návrhu řešení, vyřízení insolvence během výkonu trestu odnětí svobody i po propuštění, rekvalifikační a vzdělávací kurzy (kurz obsluha vysokozdvižného vozíku), pracovní poradenství a diagnostika, zajištění zaměstnání s ubytováním po propuštění i s možností využít odvoz z věznice do místa budoucího zaměstnání.

Projekt „Aplikace Good-Lives-Modelu v českém vězeňství“

Nový unikátní projekt "Aplikace Good-Lives-Modelu v českém vězeňství", který je zaměřen na odsouzené za násilné trestné činy, byl zahájen dne 1. srpna 2019. Do pilotáže se zapojilo 6 českých věznic: Pardubice, Jiřice, Kuřim, Kynšperk nad Ohří, Stráž pod Ralskem a Vinařice. Cílem tohoto terapeutického programu je postupné snižování vysoké míry recidivy v ČR. 

Good-Lives-Model (dále jen GLM) klade důraz hlavně na dlouhodobou terapeutickou práci s odsouzenými za násilné trestné činy, za opakované závažné násilné jednání. Implementaci GLM do oblasti českého vězeňství odborně zaštítili pracovníci Sociálně terapeutického oddělení německé věznice Brandenburg - Steven Feelgood, Ivan Brčina a Joseas Helmes. Tento tříletý projekt se zaměřuje na práci s osobností odsouzeného s důrazem na transparentnost psychologických procesů, které u nich vedly ke spáchání trestné činnosti, včetně pochopení tohoto řetězce. Jde především o zvládání impulzivního chování tak, aby se tyto osoby dokázaly začlenit zpět do společnosti. Učí se poznávat a uvědomovat si, co zapříčinilo spáchání trestné činnosti, zvládat hněv, agresi, identifikovat empatii, zejména pak uvědomění si svého kriminálního a mnohdy impulsivního chování, hledají jiný způsob zvládání obtížných životních situací a hlubší práci na sobě samém.

Změnou by mělo být (v optimálním případě) nastoupení – nastartování procesu desistence u jednotlivých pachatelů násilných trestných činů zahrnutých do realizace projektu, a to ještě v průběhu věznění. Současně by bylo zabráněno prizonizaci těchto pachatelů a nastartovány procesy sebeuvědomění si svých pozitiv i negativ, což je nezbytné pro smysluplnou práci jedinců na případné změně. Konečným cílem realizace celého projektu je uplatnění nové metodiky programu zacházení s vězněnými pachateli násilné trestné činnosti v rámci celého českého vězeňství.

„Lidé se ptají, zda Model dobrého života patří do vězení. Patří, protože byl vyvinut právě pro odsouzené. Je postaven tak, aby nebezpečné vězně vyvedl z bludného kruhu agresivního jednání. A to je dobré jak pro ně, tak pro nás. Nikdo z nás přece nechce mít za souseda člověka, kterého by se musel bát,“ řekl hlavní psycholog vězeňské služby Václav Jiřička.                                                                                                                                   zuj