Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Mezinárodní vězeňské společenství

Mezinárodní vězeňské společenství je organizace, která pomáhá všem, kterých se dotknul zločin - obětem trestných činů, odsouzeným, propuštěným, rodinám, dětem vězňů.  Pomáhá s výstupem osob z výkonu trestu odnětí svobody a jejich následné zařazení do společnosti. Jsou součástí největší křesťanské světové dobrovolnické organizace v oblasti vězeňství, Prison Fellowship International, která pracuje ve 127 zemích.

 Projekt Vězňova cesta

Projekt Vězňova cesta je zaměřen na snižování agresivity mezi odsouzenými a na změnu životních hodnot. Jedná se o osmitýdenní kurz pro skupinku dvanácti odsouzených mužů, ve kterém mimo jiné studují Markovo evangelium.  Kurz snižuje recidivní chování, neboť pomáhá prolomit cyklus trestné činnosti. Je to počátek restorativní justice, která odsouzeným nabízí příležitost změnit vnímání sebe sama, jiných a Boha. Cílem projektu je pomoct odsouzeným přiznat si vinu a přijmout zodpovědnost za spáchaný čin, dodat jim naději na nový začátek a zastavit začarovaný kruh páchání další kriminální činnosti.  

Odsouzené oslovují zejména krátké, ale velmi silné příběhy na DVD, jenž jsou autentické výpovědi vězňů z různých konců světa, kterým přijetí Ježíše změnilo nejen náhled na trestnou činnost, ale dalo jim díky Božímu odpuštění novou naději a ukázalo životní směr.

„Ježíš byl také vězněm a odsouzení se s ním tak mohou ztotožnit. Současně se kreativní formou učí chápat svoji situaci ve vězení i v životě. Těm odsouzeným, kteří jsou sami se sebou nespokojení a chtějí něco změnit, může tento program pomoci,“ hodnotí projekt Martin Škoda, kaplan ve Věznici Stráž pod Ralskem, kde Vězňova cesta proběhla již dvakrát.                                                                                                                                         zuj