Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Centrum sociálních služeb Praha v rámci Resocializačních a reintegračních programů nabízí služby klientům, kteří mají zkušenost s odsouzením či pobytem ve výkonu trestu a věnují se i jejich sociálnímu okolí. Společně hledají cestu, jak nadále žít bez porušování pravidel, norem a zákonů společnosti. Odborné poradenství nabízí komplexní řešení problémů souvisejících s pácháním trestné činnosti a výkonem trestu odnětí svobody.

V rámci Resocializačních a reintegračních programů Centra sociálních služeb Praha je ve věznici realizován program „BETA“ – program pro podmíněně propuštěné osoby z výkonu trestu odnětí svobody. Program je pro odsouzené starší 18 - ti let, kteří plánují podat žádost o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a současně chtějí pracovat na svých vlastních problémových oblastech, jež je v minulosti přivedly k páchání trestné činnosti. Spolupráce trvá převážně 8 měsíců až 1 rok před podáním žádosti.