Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Způsob dotazování do Centrální evidence vězněných osob pro orgány veřejné moci

V rámci projektu Efektivní zjištění identifikace osob a předání dat v rámci OVM činných v trestním řízení, registrační číslo CZ.1.04/4.1.00/59.00024 došlo od 1.10.2012 ke změnám v poskytování informací z Centrální evidence vězněných osob (CEVO). V průběhu posledního čtvrtletí roku 2012 byly zrušeny faxové a telefonické lustrace. Veškerá komunikace bude přednostně vyřizována elektronicky.

Cílem projektu bylo snížit administrativní náročnost spojenou s vyřizováním žádostí o poskytnutí informací z Centrální evidence vězněných osob, urychlit a zefektivnit proces získávání informací o vězněných osobách.

Obecná pravidla

Jednoduché dotazy, např. je-li hledaná osoba aktuálně vězněna a kde (příp. stručný výpis historie trestů) vyřizuje elektronický systém automaticky a odpověď odesílá/zobrazuje obratem. Složitější dotazy, např. na historii před rokem 2008, jsou předávány k manuálnímu dopracování zaměstnancům CEVO. 

Máte-li dotaz, který nelze položit prostřednictvím přednastaveného formuláře, vypracujte standardní žádost, uložte jako PDF a odešlete do dedikované datové schránky Vězeňské služby ČR (ID: ynsarxi, Centrální evidence vězněných osob).

 

Použití formuláře

Pro zasílání žádostí využívejte speciální formulář (formát „.zfo“), který je k dispozici zde (aktualizován 2. 11. 2012).

  • Po vyplnění formuláře a jeho odeslání datovou zprávou pomocí tlačítka "Odeslat do datové schránky", je dotaz po přihlášení do datové schránky automaticky sestaven do souboru eLustrace-form.xml, který je v příloze datové zprávy odeslané prostřednictvím Vaší datové schránky do dedikované datové schránky Vězeňské služby ČR (ID ynsarxi); následně vyhodnocen, zpracován a formou datové zprávy odeslán zpět.
     
  • V případě, že nemáte přímý přístup do datové schránky Vašeho úřadu, a nemůžete proto odeslat formulář se strukturovanými údaji pro automatické zpracování, můžete si sestavit soubor s dotazem [eLustrace-form.xml] manuálně na webové stránce https://elustrace.vscr.cz/, uložit jej a poté odeslat prostřednictvím spisové služby či jiného systému pro odesílání datových zpráv. I v tomto případě platí nutnost dodržení názvu souboru a jeho zaslání do datové schránky Vězeňské služby ČR (ID ynsarxi, Centrální evidence vězněných osob).
     
  • Pokud vytváříte soubor s dotazem jiným způsobem, než prostřednictvím formuláře „.zfo“, je nutné dodržet nejen vnitřní položkovou skladbu, ale i jeho název [eLustrace-form.xml], který je určující pro třídění doručených datových zpráv ve Vězeňské službě ČR. Automaticky jsou zpracovávány pouze dotazy z ověřených datových schránek a dotazy týkající se pouze aktuálního věznění (bez historie).
     
  • V jedné datové zprávě zasílejte pouze jeden soubor s dotazem.