Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

PARDUBICE 22. května 2022 (VS ČR) – Dlouhodobý program Good-Lives-Model, tedy jeho terapeutická část, který ve Věznici Pardubice probíhal jako projektová aktivita od ledna roku 2020, byl slavnostně ukončen předáním osvědčení.

Aplikace Good-Lives-Modelu v českém vězeňství (dále GLM) je pilotní projekt VOLONTÉ CZECH, o.p.s., který klade důraz na dlouhodobou terapeutickou práci s odsouzenými za násilné trestné činy, zejména na uvědomění si svého kriminálního a mnohdy impulsivního chování, hledání jiného způsobu při zvládání obtížných životních situací a hlubší práci na sobě samém. Tzv. "Model dobrého života", jak je tento projekt rovněž nazýván, je vyvinut tak, aby zamezil agresivnímu jednání odsouzených a dalšímu páchání trestné činnosti. Cílem je postupné snižování vysoké míry recidivy v ČR. Samotný nástroj GLM spočívá v  terapeutickém přístupu zaměřeném na posilování pozitivních charakteristik a rysů odsouzených, nikoliv jen na prevenci jejich rizikového chování. Jde o přenos dobré praxe ze zahraničí. 

Celkem proběhly 3 kohorty, do každé bylo vybráno 12 odsouzených do intervenční skupiny a 12 do kontrolní skupiny. S každou intervenční skupinou pak probíhala dlouhodobá terapeutická práce (záměrné a cílené použití psychoterapeutických prostředků po dobu 3/4 roku), a přitom každá ze skupin byla svým způsobem poznamenaná pandemií Covid. Cílem bylo nastartování procesu desistence u jednotlivých odsouzených a to ještě v průběhu věznění. Dalším cílem byla snaha o zabránění prizonizace a posílení procesu sebeuvědomění si svých pozitiv i negativ, což je nezbytné pro smysluplnou práci jedinců na případné změně. Zda se nám to u některých odsouzených podařilo, nám ukáže hlavně budoucnost.       

Při slavnostním ukončení terapeutické části programu, kdy osvědčení o absolvování předávala vedoucí výkonu trestu za účasti představitelek VOLONTÉ CZECH, o.p.s., odsouzený sdělil: „Věci, které jsem věděl, ale neuvědomoval jsem si je, umím teď mimo jiné i pojmenovat, používat. A je to super.“ „Pořádně mě to nakoplo. Tohle jsem teda od toho nečekal. Spíš jsem myslel, že to tak pěkně propluju. Ale to se nedalo. Musel jsem se pořádně zamyslet a kolikrát si šáhnout hodně hluboko.“ říká jiný účastník projektu.                                                                                                                        zuj                                                                                                                                                                                

                                                                

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X