Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

PARDUBICE 5. března (VS ČR) – Den s dítětem, který proběhl v rámci pilotního projektu „Papa program“ na terapeutickém centru Věznice Pardubice, byl vyvrcholením, ale i odměnou odsouzeným, kteří svojí aktivní účastí absolvovali Program pro otce.

V rámci projektu „Snižování rizik odsouzených prostřednictvím intervenčních programů“, který je podpořen z Norských Fondů, byly v červnu 2022 v akademii norské vězeňské služby KRUS v Lillestrøm proškoleny 2 lektorky pro „Pappa program“ – Program pro otce. Účelem nového programu je posílit u vězněných otců schopnost zvládat svou otcovskou roli, získat povědomí o potřebách dítěte, které se dostalo do nové životní situace způsobené uvěznění otce, získat náhled na vlastní trestnou činnost a přispět ke snížení možné budoucí kriminality, zvýšit povědomí a jistotu otců v tom, co dítě potřebuje, aby novou životní situaci teď i v budoucnost zvládalo, a informovat je o tom, jaký význam pro vývoj dítěte má dobrá souhra mezi ním a rodičem. Teoretický základ programu vychází z Úmluvy o právech dítěte, z teorie rizikových a ochranných faktorů a z teorie vazby. V norských věznicích je aplikován již od roku 2008. Program je založen na dialogu a mimo odbor výkonu vazby a trestu GŘ VS ČR, který je garantem programu, se zapojilo 5 věznic.

 

Pilotní program byl ve Věznici Pardubice zahájen na podzim minulého roku. Nejdříve muselo dojít k různým opravám, úpravám a estetizaci prostor. Po absolvovaní terapeutické části, která začala 1. prosince 2022, byl program slavnostně ukončen 2. března 2023, kdy byly odsouzeným předány certifikáty a následně dne 4. března 2023 proběhl na terapeutickém centru Věznice Pardubice dlouho očekávaný „Den s dítětem“.

 

Po přivítání a chvilkovém popovídání následovala trochu sportu, kooperativní hry, ale i malování dětských obrázků či mandal. Velkou radost měly děti z kreslení na bílé textilní rybičky, kdy si podle vlastní fantazie vytvářely osazenstvo akvária, samozřejmě za pomocí rodičů. Následovala společná příprava oběda a vlastní rodinný oběd. Po něm pak zase trocha malování, her a rozloučení. Z pohledu lektorek, odsouzených i jejich rodin se Den s dítětem určitě vydařil, splnil svůj účel.

 

„Bylo to super, zase si s tátou zahrát člobrdo.“ říká jedno dítko.

„Zase jsem mohl se synem vařit oběd.“ říká odsouzený a slzy se mu derou do očí.                     zuj

 

Sdílet článek

Facebook
Platforma X