Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

PARDUBICE 4. března 2022 (VS ČR) – Spolupráce s úřadem práce vyústila v možnost zvýšení kvalifikace pro odsouzené. V rámci plnění Memoranda o spolupráci při zajišťování rekvalifikace odsouzených po dobu výkonu trestu odnětí svobody uzavřeného mezi Vězeňskou službou České republiky a Úřadem práce ČR byl v době 28. 3. - 4. 4. 2022 ve Věznici Pardubice realizován rekvalifikační kurz „Obsluha vysokozdvižného vozíku“.

Rozšířit si své profesní zaměření a zvýšit si tak možnost uplatnění na trhu práce byla pro skupinu 10 odsouzených týdenní práce. Kurz mohli absolvovat odsouzení, kteří vlastní řidičské oprávnění, ale i ti, kteří jej nemají. Nejdříve se seznámili s teorií, která zahrnovala nejen poučení o bezpečnosti práce, pravidla silničního provozu, ale i nauku o konstrukci, o provozu, či mimořádné události (nehody). Následovala praktická příprava, kdy během soboty a neděle si vyzkoušeli jízdy, manipulaci s břemeny, jízdu mezi překážkami s nákladem a další důležité praktické věci nutné k řízení vozíku. V pondělí je pak čekal závěrečný test a jízdy před zkušebním komisařem.

Nervozita byla vidět, ale všichni odsouzení náplň kurzu splnili a získali osvědčení „Obsluha elektrovozíku a motovozíku (ručně vedený, plošinový a tahač, vysokozdvižný volantový do 5 tun) pro pracovní činnosti“ a průkaz obsluhy motorových vozíků.

„Bylo to super. Venku se s tím uživím."  říká odsouzený a další k tomu dodává: „Je to jak s řidičákem. Ale tady hlavně o pocitu, odhadu a nespěchat.“ 

„Všech deset odsouzených, kteří úspěšně absolvovali první rekvalifikační kurz ve věznici, hodnotilo tuto možnost jako přínosnou pro své uplatnění na trhu práce po propuštění z výkonu trestu a velice si jí váží. Vzhledem k velmi dobře nastavené spolupráci zainteresovaných stran budeme v této praxi pokračovat,uvádí vedoucí oddělení výkonu trestu Petra Sýkorová.

 

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X