Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

PARDUBICE 15. dubna (VS ČR) – Před dvěma lety navázaná spolupráce se Střední průmyslovou školou chemickou v Pardubicích měla úspěch a někteří studenti započali svoji pracovní kariéru jako příslušníci. V nynější celorepublikové nepříznivé personální situaci ve VS ČR realizovali zaměstnanci Věznice Pardubice náborovou kampaň opět trochu jinak.

Střední průmyslová škola chemická, která má dlouholetou tradici, má mimo jiné i obory Bezpečnostně právní činnost a Bezpečnostní služby. Bezpečnostně právní činnost připravuje 4 roky studenty na práci ve státních i soukromých bezpečnostních složkách, podnikat samostatně v oblasti soukromých bezpečnostních služeb a agentur, pracovat jako administrativní pracovník ve státních a soukromých organizacích. Bezpečnostní služby je obor pro studenty, kteří již mají výuční list, a ve formě nástavbového dvouletého studia se připravují na maturitní zkoušky. Jak uvádí škola v profilu a uplatnění studenta – „Absolvent se uplatní v povoláních, v nichž je pracovní činnost vázána na znalost a správnou aplikaci právních předpisů České republiky ve věcech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Dále najde uplatnění ve veřejné správě, v oborech ochrany podniků, bankovnictví, pojišťovnictví, ve složkách Integrovaného záchranného systému apod. Pracovní uplatnění lze nalézt také u vězeňské služby, justiční stráže, obecní policie a celní správy.“

Náborová akce se mimo jiné zaměřila na ověření fyzické zdatnosti. Studenti si vyzkoušeli, co vše musí potencionální uchazeč o zaměstnání ve VS ČR absolvovat, tedy část týkající se fyzické zdatnosti. Po rozcvičení se a zahřátí svalů následoval celomotorický test, klik – vzor ležmo, leh – sedy, člunkový běh a běh na 1 000 metrů. Studentům, kteří požadovaná kritéria splnili, byl vystaven certifikát o absolvování prověrek fyzické zdatnosti, který je platný jeden rok. Pro přijímací řízení mají prověrky fyzické zdatnosti splněny, čekalo by je už jen psychologické a zdravotní posouzení.     

Ne všichni studenti vzali akci jako přínosnou. Leckteří se vyjadřovali, že do VS ČR by určitě nešli pracovat, protože by byli bez mobilu, ale jiní zase, že je to super, že mají fyzické prověrky za sebou a že si to mohli vyzkoušet.                                     zuj

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X