Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

PARDUBICE 31. března 2022 (VS ČR) – Nově navázaná spolupráce se Střední průmyslovou školou chemickou v Pardubicích byla úspěšná. Studijní obory Bezpečnostní služba či Bezpečnostně právní činnost jsou plně využitelné obory při práci ve VS ČR.

Jakým způsobem zaujmout mladou generaci, aby měla zájem o práci v ozbrojených sborech České republiky, zejména pak ve VS ČR?  Koho, kdy a kde oslovit? Takové a podobné otázky si velmi často klademe a určitě nejen my.  

Navázat spolupráci a zrealizovat první setkání se studenty, to byl, nyní již splněný, úkol. Studenti maturitních ročníků oborů Bezpečnostní služba a Bezpečnostně právní činnost na Střední průmyslové škole chemické Pardubice byli rozděleni na dvě skupiny. Jedna skupina se nejdříve věnovala teorii, tedy prezentaci věznice, vězeňské služby a vše s tím spojené. V rámci této části shlédli studenti nepovolené předměty, zákrok příslušníků ENO z akce Retroměstečko, vyzkoušeli si na sobě použití donucovacích prostředků.

Druhá skupina mezitím absolvovala prověrky fyzické zdatnosti. Tato skupina si vyzkoušela, co vše musí potencionální uchazeč o zaměstnání ve VS ČR absolvovat, tedy část týkající se fyzické zdatnosti. Po rozcvičení se a zahřátí svalů následoval celomotorický test (po dobu 2 minut opakovaně stoj spatný – dřep – leh na břicho – dřep – stoj spatný), klik – vzor ležmo, leh - sedy a  venku pak člunkový běh a běh na 1 000m. Studentům byl vystaven certifikát o absolvování, který stanovuje, že prověrky fyzické zdatnosti má již uchazeč splněny.   

Pro všechny studenty to byla tedy nejen zajímavá a přínosná akce, ale vlastně i výhodná. Všichni se shodli, že spolupráce bude dále pokračovat, neboť na obou stranách byla velmi kladně hodnocena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           zuj

Sdílet článek

Facebook
Platforma X