Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

PARDUBICE 14. prosince 2020 (VS ČR) – Ve Věznici Pardubice byla předána vyznamenání a ocenění u příležitosti Dne vězeňství.

Den českého vězeňství je celospolečenské připomenutí penitenciárních tradic první Československé republiky, kdy byly vytvořeny podmínky k uplatňování a rozvinutí humanistických myšlenek, mezinárodní spolupráce v oblasti trestní justice a vězeňství, nyní i restorativní justice. Je to vyvrcholení práce všech zaměstnanců VS ČR. Mimo jiné je tento den spojen i s oceňováním služebních a pracovních úspěchů zaměstnanců a udělováním různých vyznamenání.

Oslava Dne vězeňství, za přísného dodržení protiepidemiologických opatření, byla ve Věznici Pardubice adekvátně realizována. Na návrh ředitele věznice udělil generální ředitel VS ČR 17 vyznamenání, a to Medaili VS ČR „Za věrnou službu“ III. stupně 6 příslušníkům, Medaili Vězeňské služby České republiky III. stupně 2 příslušníkům, Čestnou medaili Vězeňské služby České republiky 1 zaměstnanci, Plaketu Vězeňské služby České republiky I. stupně 1 zaměstnanci a Plaketu Vězeňské služby České republiky II. stupně 5 zaměstnancům.

Ocenění, která byla předána ředitelem věznice a jeho zástupci, se udělují:

  • Medaile Vězeňské služby ČR III. stupně za záslužný čin hodný zřetele a reprezentaci, kterou oceňovaný přispěl k upevňování prestiže a dobrého jména vězeňské služby,
  • Medaile Vězeňské služby ČR „Za věrnou službu“ III. stupně příslušníkům a zaměstnancům za dosahování velmi dobrých výsledků ve služební nebo pracovní činnosti s dobou trvání služebního nebo pracovního poměru v délce nejméně10 let,
  • Čestná medaile Vězeňské služby ČR příslušníkům a zaměstnancům zahraničních sborů vězeňské služby, příslušníkům ozbrojených sborů včetně zahraničních a pracovníkům veřejné správy za pomoc a spolupráci při rozvoji Vězeňské služby ČR nebo pozůstalým po příslušníkovi nebo zaměstnanci Vězeňské služby ČR, který zemřel při výkonu povolání.
  • Plaketa VS ČR I. stupně zaměstnancům za mimořádné a dlouholeté zásluhy při rozvoji humanizace a demokratizace českého vězeňství a stupně za aktivní účast na významných jednáních nebo snahu vedoucí k dosažení úmluv, jejichž předmětem je řešení problematiky vězeňství.

Proč je Den českého vězeňství oslavován a stanoven právě na 14. prosince? Tento den v roce 1918 vydal první československý ministr spravedlnosti František Soukup nařízení o služebním slibu, který byl aplikován u všech nově nastupujících příslušníků a příslušnic, tehdy dozorců a dozorkyň. Do té doby se skládala přísaha k zachování věrnosti rakouskému císaři Františku Josefu I. Nově se tedy zavazovali dozorci k věrnosti vůči republice. Původní obsah přísahy je srovnatelný s požadavky na profesní etiku i současných příslušníků.

                                                                                                                                       zuj

 

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X