Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

PARDUBICE 19. prosince 2022 (VS ČR) – V prostorách Společenského sálu pardubického zámku se konalo na Den českého vězeňství slavnostní předání medailí a plaket VS ČR za přítomnosti regionálního ředitele a vedení věznice. Jako host byla přítomna dozorová státní zástupkyně.

Když první československý ministr spravedlnosti František Soukup dne 14. prosince 1918 vydal nařízení o služebním slibu pro nově nastupující dozorce a dozorkyně, určitě netušil, že se tento den bude oslavovat jako Den českého vězeňství. Poskytuje nám slavnostní příležitost k ocenění příslušníků a občanských zaměstnanců, připomenutí historických tradic a dosažených výsledků v českém vězeňství.

Generální ředitel Vězeňské služby ČR udělil na návrh ředitele věznice medaili Za věrnou službu III. stupně pěti příslušníkům a příslušnicím věznice, Plaketu Vězeňské služby II. stupně vedoucímu personálního oddělení a Čestnou medaili VS ČR dvěma občanským zaměstnancům za jejich 30letou práci pro VS ČR. Jednou z oceněných byla i Mgr. Marie Macháčková, státní zástupkyně, která byla oceněna Plaketou Vězeňské služby České republiky I. stupně za dlouhodobé zásluhy při rozvoji humanizace a demokratizace českého vězeňství při výkonu její dozorové činnosti.

Po ukončení slavnostního ceremoniálu byla realizována komentovaná prohlídka zámku. Poté  následoval společenský večer  s pohoštěním a hudbou.              zuj

Sdílet článek

Facebook
Platforma X