Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

OSTROV 11. listopadu 2019 (VS ČR)      V souladu s Memorandem o vzájemné spolupráci a Smlouvou o spolupráci mezi Vězeňskou službou České republiky Věznicí Ostrov a TRIVIS - střední školou veřejnoprávní Karlovy Vary, s.r.o., byl v týdnu od 4. 11. 2019 do 8. 11. 2019 realizován druhý běh učební a odborné praxe deseti žáků této školy.

Po nezbytných poučeních se zaměřením na dodržování bezpečnostních zásad ve Věznici Ostrov se žáci postupně seznamovali s celou věznicí a následně s činnostmi jednotlivých oddělení – s oddělením vězeňské stráže, oddělením výkonu vazby a trestu, oddělením prevence a stížností a správním oddělením. V rámci praxe žáci absolvovali prověrky z tělesné přípravy, které musí absolvovat všichni zájemci o práci ve Vězeňské službě ČR. Do zkoušky se zapojili s elánem a se 100% nasazením a i přes zdravotní handicap jednoho z žákyň by větší polovina splňovala limity pro přijetí. Dále se žáci seznámili s použitím jednotlivých  donucovacích prostředků a prošli krátkým školením ze sebeobrany. Největším zážitkem žáků byla účast na ostrých školních střelbách, kdy se po řádném školení seznámili se všemi zbraněmi, které jsou používány ve VS ČR.  V následujících dnech si měli žáci možnost prohlédnout ubytovny odsouzených, kdy mohli srovnat rozdíly v materiálním zabezpečení běžných ubytoven, ubytoven specializovaného oddělení a cel výkonu vazby. Zejména cely výkonu vazby byly pro některé z žáků stresujícím zážitkem, neboť si doposud nedovedli představit, co obnáší být umístěn v cele výkonu vazby.

Žákům se praxe líbila s tím, že neměli žádnou představu o činnosti Vězeňské služby ČR, práce je zaujala a rozhodně uvažují, že by i jejich pracovní budoucnost mohla právě směřovat do této oblasti. Vedoucí personálního oddělení všem žákům podala podrobné informace týkající se podmínek přijetí k Vězeňské službě ČR. Žáky dále velice překvapila strava, která jim velmi chutnala a dále i přátelský a profesionální přístup všech zaměstnanců věznice. Uvedli i jeden nedostatek a to, že praxe byla tak krátká.   

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Twitter