Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Ostrov, 27. května 2024 (VS ČR) – toho dne se uskutečnila návštěva týmu terapeutické komunity ve Věznici Ostrov. Setkání je součástí sdílení odborného zacházení s odsouzenými, kteří řeší své závislosti na návykových látkách a hledají možnosti další adiktologické péče po výkonu trestu odnětí svobody.

Cílem bylo seznámit členy týmu SANANIM, Terapeutická komunita Němčice-Heřmaň, s nastavením specializovaného zacházení ve Specializovaném oddělení výkonu trestu pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování, způsobenou užíváním návykových látek.

Hned v úvodu a po přivítání skupiny sedmi členů týmu, vedených vedoucím komunity Martinem Hulíkem, se rozvinula diskuze k otázkám odborného zacházení s prvky komunitně terapeutické péče, k fungováním vězeňského systému a k řešení  problematiky drogové závislosti v prostředí věznice. Setkání se za věznici účastnili pracovníci odborného zacházení, kteří se podílejí na naplňování komunitně terapeutického procesu a komplexní adiktologické péče, která s odborným zacházením úzce souvisí. Návštěva se detailně zajímala o pracovní náplň jednotlivých členů týmu naší věznice, stejně tak i o prezentaci činnosti oddílů, kde se věnuje pozornost zacházení s uživateli návykových látek. Bylo konstatováno, že trend v terapeutické komunitě Heřmaň směřuje stále více k léčebnému pobytu také u propuštěných osob z výkonu trestu odnětí svobody. Došlo pak i ke shodě názorů, kdy se řešila problematika zacházení s vězněnými osobami, že absolvování komunitně terapeutického programu v průběhu výkonu trestu je přínosné. A to také s ohledem právě na léčebnou následnou péči a eliminaci rizik spojených s užíváním návykových látek.

V rámci setkání proběhla ukázka prostor, kde se uplatňují možnosti programu speciálního zacházení a komunitně terapeutických aktivit. Včetně ubytovacího zázemí, terapeutických dílen a prostor k volnočasovým aktivitám. Součástí náhledu do výkonu adiktologické péče bylo i osobní sdílení zkušeností členů obou týmů.

Závěr odborného setkání byl směřovaný k naplnění očekávání. Množství otázek by bylo na celodenní jednání, ale čas byl vyměřený a nezbylo se rozloučit s přáním, aby možnosti sdílení mohly pokračovat i v dalším období. Hosté vyjádřili vděčnost za možnost seznámení s výkonem vězeňství vůbec. Pro většinu to byla vůbec první návštěva ve vězeňském a specifickém prostředí. Setkání nad rámec splnilo svůj účel a cíl. Náš tým byl oceněn za odborný přístup k řešení problematiky závislostního chování, který je vnímám za velmi blízký formám a metodám terapeutického systému v Terapeutické komunitě Heřmaň. Již samotné konstatování, že odsouzení po absolvování komunitně terapeutických programů ve výkonu trestu odnětí svobody jsou přístupni a připraveni pokračovat v léčbě závislosti mimo prostředí věznice, bylo potěšením a motivací pro členy našeho týmu Věznice Ostrov.

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X