Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

OSTROV 8. prosince 2023 (VSČR) V pátek 24. listopadu 2023 se uskutečnilo již sedmé setkání s bývalými absolventy „specka“, jak se říká ve zdejším vězeňském prostředí Specializovanému oddílu pro výkonu trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování, způsobenou užíváním návykových látek.

Zájem o besedu ze strany odsouzených tradičně veliký. Dle jejich slov je to příležitost k posílení vlastní motivace  se závislostí bojovat a zvítězit. Za vítězstvím abstinence je však dlouhá cesta s překážkami. S těmito překážkami, nejen absolventům Jirkovi a Ondrovi, velmi pomáhá i spolek Lighthouse. Besedy se také letos účastnil ředitel spolku pan Petr Schneedörfler, který v besedě směřoval přítomné odsouzené k připravenosti pro opuštění brány věznice a k přijetí odpovědnosti za své chování a jednání nejen v minulosti, ještě víc pak směrem do budoucnosti.

Naši absolventi komunitně terapeutického programu sdíleli své životní příběhy a pak odpovídali na různé dotazy. Opět padaly i velmi osobní otázky vztahující se k životu bez drog po propuštění z výkonu trestu. S velkým ohlasem se setkalo sdílení Ondry, že i přes svoji velkou závislost na drogách prošel léčbou, začal studovat adiktologii, letos dokončil úspěšně bakalářské studium a jako adiktolog bude pomáhat v terapeutické komunitě Magdaléna. Jirka je stále příkladným otcem a partnerem, což je snad ten největší úspěch. Čas k besedě rychle uběhl, byli jsme rádi i za možnost přivítat i zástupce Krajského úřadu Karlovy Vary Bc. Martinu Valentovou, protidrogovou koordinátorku. Na závěr byl poděkováním za povzbuzení volby abstinence i velký potlesk posluchačů. Tak snad zase příští rok.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Tým SpO

 

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X