Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

OSTROV 22. února 2024 (VSČR) – Pracovník odborného zacházení ve vězeňství – vychovatel má v rámci plnění pracovních povinností mimo jiné stanoveno vykonávat aktivity programu zacházení s odsouzenými. Každý vychovatel provádí s odsouzenými minimálně dvě aktivity, z nichž jedna musí být vzdělávací nebo speciálně výchovná a druhá může být zájmová.

Ve Věznici Ostrov je mimo jiné zřízeno specializované oddělení pro trvale pracovně nezařaditelné odsouzené, kteří jsou zařazeni k výkonu trestu do věznice s ostrahou ve vysokém stupni zabezpečení. Do tohoto oddílu jsou zařazováni např. odsouzení s duševním onemocněním, tělesným postižením a odsouzení, kteří jsou v důchodovém věku.

Jednou ze zájmových aktivit, která je prováděna s odsouzenými v tomto oddílu jsou rukodělné práce. Odborným pracovníkem, které tyto aktivity vede je Ivana Žáčková. Cílem aktivity je naučit odsouzené hledat podněty v reálném životě, naučit je pracovat s různými materiály, zacházet s různými druhy náčiní, zdokonalit motorické dovednosti, prohlubovat estetické cítění, rozvíjet kreativitu, zdokonalovat kooperativní způsoby interakce a rozvíjet praktické sociální dovednosti. Je důležité, aby odsouzení měli z těchto aktivit také radost a dobrý pocit. Všichni odsouzení zařazení do této aktivity ji provádí dobrovolně, bez finančních nároků.

Odsouzenými zhotovené výrobky jsou poskytovány pro charitativní účely jednotlivým institucím, které je poté mohou využít při jimi pořádaných veřejných dobročinných či jiných tradičních akcích. V minulém roce byly výrobky předávány např. Oblastní charitě Ostrov, Zotavovně VS ČR Přední Labská, spolku Pomáhej Srdcem apod. Dále jsou tyto předměty součástí prezentačních akcí Vězeňské služby ČR, kde jsou využívány i jako dárky pro příchozí.  Obrazy, které maloval jeden z odsouzených, byly využity k estetizaci kaple, která aktuálně slouží pro bohoslužby odsouzených vedené kaplanem věznice.  

Sdílet článek

Facebook
Platforma X