Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

OSTROV 25. dubna 2023 (VS ČR) V pondělí 24. dubna 2023 se Věznici Ostrov uskutečnila přednáška pro studenty Vysoké školy finanční a správní Karlovy Vary.

Věznice Ostrov se snaží předávat informace o Vězeňské službě a práci všech zaměstnanců nejen studentům základních a středních škol, ale i vysokoškolským studentům. V letošním roce byla navázána spolupráce s Vysokou školou finanční a správní Karlovy Vary a do dvou měsíců od uzavření dohody byla uskutečněna první přednáška přímo na půdě Věznice Ostrov, které se zúčastnilo 25 studentů z řad třetích ročníků bakalářských oborů denního a dálkového studia. Podnětná byla zejména přednáška vedoucího oddělení prevence a stížností, Dušana Držíka, který studentům zprostředkoval informace o Vězeňské službě, souvisejících předpisech, výkonu vazby a výkonu trestu, objektech věznice, nepovolených předmětech, mimořádných událostech apod. Zajištěné nepovolené předměty byly dotyčným i předvedeny. Závěrem přednášky doplnila vedoucí oddělení personálního, Lenka Skořepová, informace o činnostech personálního oddělení, náplni práce jednotlivých zaměstnanců apod. Po ukončení přednášky se celá skupina odebrala na ukázku z výcviku protidrogové služební kynologie. Psovodi Věznice Ostrov ukázku pojali velice akčně a zodpovědně a zapojili i studenty do výcviku.

Odezva ze strany studentů a lektorky z vysoké školy byla velice pozitivní.

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X