Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Ostrov, 14. března 2024 (VSČR) Ve dnech 4. až 14. března 2024 se ve Věznici Ostrov uskutečnil intenzivní intervenční program Pardon zaměřený na odsouzené s rizikovým průběhem řidičské praxe. Programu se zúčastnilo 10 vybraných odsouzených, kteří splnili předem daná kritéria, jako je například odsouzení za dopravní trestné činy a uložení zákazu řízení motorových vozidel.

Program Pardon sestával ze 7 celodenních skupinových sezení, která zahrnovala jak edukační, tak terapeutickou část. Odsouzení se aktivně zapojovali do řešení zadaných úkolů, ať už individuálně, nebo v rámci skupinové práce. Cílem programu je vést odsouzené k zodpovědnému chování v silničním provozu a předcházet tak recidivě dopravních přestupků a trestných činů.

Všech 10 účastníků program Pardon úspěšně dokončilo a na závěrečném ceremoniálu převzalo z rukou vedoucího oddělení výkonu vazby a trestu absolventské certifikáty. Pro ně to představuje první krok na cestě k reintegraci do společnosti a zodpovědnému návratu za volant. Úspěšné absolvování programu Pardon jim tak může v budoucnu usnadnit získání řidičského oprávnění a návrat do běžného života bez páchání dopravních deliktů.

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X