Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

OSTROV 27. prosince 2022 (VS ČR) Dne 7. prosince 2022 využily týmy Specializovaného oddělení výkonu trestu pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování, způsobenou užíváním návykových látek a Oddílu ochranné léčby z Věznice Ostrov nabídky stáže u svých kolegů v Terapeutické komunitě Heřmaň. Pracovníci odborného zacházení, kteří jsou vykonavatelé adiktologické péče, byli přivítáni v prostorách hospodářské usedlosti, která je přizpůsobena pro komplexní komunitně terapeutickou činnost v rámci práce s abstinujícími uživateli návykových látek.

Díky pochopení ředitele věznice Petra Bušty pro zvyšování kvalifikace odborných zaměstnanců, tak tito mohli navštívit úzce specializované adiktologické zařízení. Zde měli možnost se seznámit s metodami terapeutické činnosti a vyměnit si zkušenosti, protože značná část klientů komunity jsou také propuštění po výkonu trestu odnětí svobody. Tedy zde navazují na proces změny, který byl započat již ve výkonu trestu v programech specializovaného zacházení s odsouzenými.

Setkání proběhlo ve velmi pracovní atmosféře, počínaje seznámením s posláním zařízení a jeho prohlídkou, předáváním zkušeností a také rozhovorem se dvěma klienty se zkušeností opakovaných výkonů trestů odnětí svobody, aktuálně v procesu léčby.

Bylo příjemné slyšet, že první návštěva odborných týmů z věznic v Heřmani je signálem prohlubující se vzájemné spolupráce. Otvírá se tak možnost pro užší vzájemné předávání zkušeností v oblasti adiktologické péče a řešení nabídky snižování rizik v oblasti závislostí ve výkonu trestu.

Závěrem si zaslouží velké poděkování vedoucí komunity Martin Hulík za možnost setkání a za péči během celého pobytu v jejich zařízení. S ohledem na informaci, že do komunity přicházejí klienti pokračující v následné péči i také přímo z Věznice Ostrov. Vedoucí komunity projevil velký zájem o možnost návštěvy naší věznice i se svými spolupracovníky, aby tak měli lepší náhled na problematiku speciálně výchovného zacházení s několikrát trestanými lidmi.

 

                                                                                                                      Ing. Luboš Svoboda

                                                                                                                      speciální pedagog

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X