Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

OSTROV 14. června 2019 (VS ČR)       Ve dnech 5. 6. – 7. 6. 2019 se pod patronací Věznice OSTROV uskutečnila konference pracovníků VS ČR na téma „Specializované oddíly a práce s riziky u odsouzených“ za účasti členů týmů specializovaných oddílů (v textu SpO). Všechny účastníky jsme přivítali dne  5. 6. 2019 přímo ve Věznici Ostrov, kde setkání slavnostně zahájil vedoucí oddělení výkonu vazby a trestu mjr. Mgr. Jan Šula. Setkání se zúčastnilo 16 pracovníků ze specializovaných oddílů různých věznic a 9 pracovníků pořádající SpO Věznice Ostrov. První den pokračoval seznámením s projekty SpO a  programy speciálního zacházení s odsouzenými ve Věznici Ostrov a také prohlídkou věznice. V odpoledních hodinách a následující dny pak probíhalo jednání v pohodovém pracovním naladění a v příjemném prostředí rekreační chaty MATFYZ v osadě Mariánská. Celým setkáním zúčastněné provázeli organizátoři setkání Mgr. Rambousková (psycholog), Ing. Svoboda (speciální pedagog), Mgr. Vorel (speciální pedagog) a Ing. Čepeláková (sociální pracovnice). Program byl velmi pestrý, velké ocenění zaslouží vzorně připravené prezentace všech přítomných, tedy zástupců obou týmů SpO Věznice Horní Slavkov, dále Vazební věznice Liberec, Věznice Bělušice, Věznice Nové sedlo a Věznice Plzeň. Každá prezentace vedla k živé diskusi, bylo podnětná a inspirující. Dále se jako host zúčastnil ředitel spolku LIGHTHOUSE, pan Petr Schneedörfler, který seznámil přítomné s kazuistikami bývalých odsouzených, s možnostmi spolku a rozvojem aktivit ke snižování rizik u propuštěných osob. Zároveň ocenil spolupráci s Věznicí Ostrov při začleňování vězněných do společnosti. Součástí programu byla také dvouhodinová návštěva historického, hornického a lázeňského města Jáchymov, někteří volna využili k procházkám, návštěvě Štoly č. 1 a také k vykoupání v bazénu lázeňského domu Agricola. Ještě po ukončení oficiálního programu po oba dny pokračovala živá diskuse a probíhala vzájemná výměna zkušeností jednotlivých týmů, a to až do večerních hodin. Na závěr, poslední páteční den, již ve slavnostní atmosféře, předali pracovníci SpO Ostrov přítomným pamětní listy ředitele Věznice Ostrov, který se z pracovních důvodů nemohl zúčastnit.       

            Poděkování za aktivní účast patří všem přítomným, zároveň účastníci konference velmi pozitivně hodnotili vstřícnost nejen ředitele Věznice Ostrov, kterým je plk. Ing. Pavel Zange, ale také ředitelů věznic, kteří své zástupce týmů SpO vyslali.  

            Reakce v průběhu závěrečné besedy jednoznačně ukazují na účelnost vzájemné výměny zkušeností. Také zazněl požadavek na nutnost pokračování této akce, kde je možná vzájemná informovanost  a jsou podmínky pro sdílení. Vzájemná osobní znalost urychluje a zkvalitňuje spolupráci a přináší v oblasti speciálně výchovné práce konkrétní výsledky pro všechny zainteresované strany. Zároveň bychom chtěli touto cestou poděkovat vedení věznice i ostatním pracovníkům oddělení, za pomoc a kladný přístup k pořádání konference, jelikož bez jejich pomoci by takovéto akce nebylo možné organizovat.

            Tak snad přání závěrem, že i příští rok se sejdeme v tak hojném počtu.

                                                                                                                                                                             Pracovníci SpO Věznice Ostrov

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Twitter

Další aktuality v kategorii

Žádné aktuality nenalezeny.