Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

OSTROV 31. ledna 2022 (VS ČR) V lednu byly ve Věznici Ostrov dokončeny dva komunitně terapeutické programy ve specializovaných odděleních pro odsouzené. Jejich program byl završen slavnostním předáním osvědčení, která z rukou ředitele věznice plk. Mgr. Bc. Miroslava Louly převzali všichni úspěšní absolventi.

První z programů je určen odsouzeným s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním návykových látek (SpO toxi) a druhý je zaměřen na pachatele násilné trestné činnosti (SpO STOP). Právě kategorie odsouzených s rizikem závislosti a násilí jsou velkou zátěží pro společnost, proto je působení odborných týmů v této oblasti velmi přínosné. Oba programy nabízí celou škálu služeb z hlediska potřeb těch, kteří opouštějí brány věznic. Je s nimi primárně řešena následná léčba, poskytování psychosociální pomoci osobám ohroženým závislostmi a dalšími společensky nežádoucími jevy, řešení dluhové zatíženosti, bydlení a práce po propuštění.

O přínosu speciálních programů pro samotné odsouzené, jejich rodiny i celou společnost hovoří také fakt, že ač je dlouhodobě průměrná recidiva odsouzených v České republice cca 70%, u absolventů SpO toxi je 40% a u absolventů SpO STOP dokonce jen 24%.

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X