Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

OSTROV 1. dubna 2022 (VS ČR) Věznice Ostrov po rozvolnění opatření vůči šíření nemoci COVID-19, opět navázala spolupráci s TRIVIS, Střední školou veřejnoprávní Karlovy Vary, s.r.o. Ve dnech 29. a 30. dubna 2022 se uskutečnil program připravený pro studenty 4. ročníků studia v prostorách jejich školy.

První den proběhla přednáška vedená Dušanem Držíkem z oddělení prevence a stížností a Terezou Oláh Grossmannovou z personálního oddělení. Žákům byla přiblížena činnost Vězeňské služby v rámci zajištění výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody.  Bonusem pro žáky byla ukázka zakázaných a nepovolených předmětů zajištěných příslušníky a pracovníky Věznice Ostrov. Pracovnice personálního oddělení účastníkům akce přiblížila proces přijímacího řízení do pracovního a služebního poměru a popis činností volných pozic Věznice Ostrov. Na přednášce byli přítomni i tehdejší ředitel Věznice Ostrov Miroslav Loula, společně se současným ředitelem Petrem Buštou, kteří se zapojili do diskuse a na závěr kladně zhodnotili spolupráci se střední školou.

Druhý den se programu zúčastnili i zástupci vedoucího oddělení vězeňské stráže, kteří v tělocvičně školy nejen představili výzbroj a výstroj příslušníků, ale také umožnili vybraným žákům zkušebně absolvovat prověrky z tělesné přípravy požadované ze strany Vězeňské služby při přijetí příslušníka do služebního poměru.

Žákům se podle první odezvy program líbil a byl pro ně přínosem a rozšířením znalostí. Doufáme, že někteří z nich by v budoucnosti mohli najít uplatnění ve Věznici Ostrov.

 

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X