Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

OSTROV 11. července 2022 (VSČR) Dne 27. června 2022 zavítala část týmu Specializovaného oddělení výkonu trestu pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování, způsobenou užíváním návykových látek, ke svým možná budoucím kolegům do prostor Právnické fakulty UK v Praze. Setkání se uskutečnilo na základě vstřícnosti ředitele Věznice Ostrov Petra Bušty, který byl osloven organizátorem akce Jakubem Drápalem a účast pracovníků odborného zacházení ve vězeňství povolil. Přednášky v rámci Letní školy vězeňství, založené již v roce 2014, organizované pod patronací Právnické fakulty Univerzity Karlovy ve spolupráci se studentským spolkem Common Law Society, jsou určeny pro studenty právních oborů, psychologie i sociálních věd z univerzit napříč Českou republikou.

Zde byla příležitost dát vhled odborné veřejnosti o realizaci a poskytování psychosociální pomoci osobám ohroženým závislostmi a dalšími společensky nežádoucími jevy v rámci samotného výkonu trestu odnětí svobody. Posluchači byli seznámeni všeobecně s výkonem vězeňství a s programy specializovaného zacházení s odsouzenými. Bylo to setkání velmi účelné a pracovní, protože právě kategorie odsouzených s rizikem závislosti, je velkou zátěží pro společnost. O zájmu přiblížení problematiky života obviněných a odsouzených svědčí účast třicítky vybraných studentů ze sta zájemců. Pracovníci věznice měli možnost přítomné provést připravenou prezentací. Seminář byl rozdělen do tří částí. Během té první proběhlo seznámeni s legislativou výkonu trestu odnětí svobody, ve druhé byla pozornost zaměřena na práci s riziky detekovanými nástrojem SARPO a podchycenými komplexní zprávou, tím i následně celkově s možnostmi snižování společenských rizik v cílených programech speciálního zacházení. Po krátké přestávce byl dán prostor k výměně zkušeností, kde se již neformálně rozběhla část plná otázek směřujících do vězeňského prostředí. Zaznělo i ocenění, že také v podmínkách věznic lze odborně pracovat s problémovými uživateli návykových látek a s riziky vůbec.

 

Tým SpO

 

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X