Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Ostrov, 12. června 2024 (VS ČR) – Dnešním dnem proběhlo ukončení další skupiny absolventů Specializovaného oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování, způsobenou užíváním návykových látek Věznice Ostrov.

Osvědčení za úspěšné absolvování komunitně terapeutického programu osobně předal vedoucí oddělení výkonu vazby a trestu David Slavík za přítomnosti členů týmu Specializovaného oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování, způsobenou užíváním návykových látek. Součástí bylo i vyhodnocení jednotlivých odsouzených za poslední fázi každým z přítomných pracovníků odborného zacházení ve vězeňství.

Konstatování úspěšného absolvování je oceněním za přístup k naplnění cílů programu a tím naplňování účelu výkonu trestu. Absolvent programu v průběhu pobytu řeší komplexně svá rizika v oblasti užívání návykových látek, patologických vzorců chování směřujících k páchání trestné činnosti a také rizik v oblasti sociálního zázemí. Výstupem je pak navazující následná adiktologická péče.

Do komunitně terapeutických skupin Specializovaného oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování, způsobenou užíváním návykových látek bylo zařazeno od roku 2005 již 588 odsouzených, přičemž 431 odsouzených program dokončilo. Z odhadu recidivy je potěšující, že z každých 100 absolventů terapeutického programu jich 60 zvládlo přechod do civilního prostředí a je stále na svobodě.

Program Specializovaného oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování, způsobenou užíváním návykových látek Věznice Ostrov má již dlouholetou tradici a potřebnost speciálního zacházení odráží stav, kdy se s problémy závislostního chování těžce vyrovnává i společnost.

 

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X