Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

OSTROV 23. října (VS ČR) - Když v roce 2016 poprvé do věznice přijeli bývalí absolventi terapeutických programů, byli všichni zúčastnění v napjatém očekávání, jak se celá akce vydaří, jaký bude mít ohlas, jak budou reagovat odsouzení. Otazníčků bylo mnoho. O to víc nás těší, že se setkání stalo tradicí a že jsme dne 18. 10. 2019 mohli již počtvrté přivítat milé hosty. Již tradičně mezi nás přijel Jirka, kterého doprovázela manželka Zdenka. Podruhé nás navštívil i Lukáš, který také s pozváním na besedu neváhal ani chvíli. Akci bychom si dnes již nedokázali, vyjma našich milých absolventů, představit bez účasti pana Petra Schneedörflera ze spolku Lighthouse.

Besedu, která byla určena především odsouzeným zapojeným v terapeutických programech SpO toxi a SpO STOP a vybraným motivovaným odsouzeným, zahájil ředitel Věznice Ostrov Pavel Zange. Ve svém úvodním slovu vyjádřil přesvědčení, že podobné akce mají význam právě pro ty odsouzené, kteří mají chuť změnit svůj život po výkonu trestu a potřebují správný impulz, aby své rozhodnutí realizovali. Tím impulzem beze sporu Jirka s Lukášem mohou být. Jirka má dnes již svou rodinu, dceru Nikolku a na cestě druhou dceru, pracuje, má vybudované své zázemí, své dluhy řeší insolvencí. A co je hlavní – abstinuje. Po celou dobu po propuštění mu stojí po boku a podporuje ho manželka Zdenka. Ačkoli oba přiznali, že ne všechna období byla jednoduchá, mají jeden ve druhém oporu a fungují. Lukáš si po výkonu trestu již stihl doplnit vzdělání ukončené maturitní zkouškou, má trvalou práci a plánuje stavbu svého domku. Ve svém volném čase se věnuje bojovým sportům.

Své slovo měl i pan Petr Schneedörfler, který se rozhovořil zejména o práci s riziky, vytváření si podmínek k podmíněnému propuštění, řešení následné péče, řešení zadluženosti apod. Spolek Lighthouse pomohl při doprovázení odsouzených jak ve výkonu trestu, tak i po propuštění již spoustě lidem. Pan Schneedörfler s sebou dovezl také písemné poselství a vzkazy dalších dvou bývalých absolventů terapeutických programů Věznice Ostrov, kteří se besedy nemohli z různých důvodů zúčastnit.  Zazněla v nich podpora ve smyslu „my to dokázali, jde to…teď je to na vás“.

Beseda měla velký ohlas jak mezi hosty z řad zaměstnanců věznice, tak i mezi odsouzenými. Těm nalila do žil víru, že nic není ztracené a všechno se dá řešit, pokud člověk chce.

Rádi bychom tímto poděkovali zejména vedení Věznice Ostrov, že je těmto akcím nakloněno a dává jim zelenou. Samozřejmě poděkování patří i hostům, bez kterých by se beseda neuskutečnila. Přejeme jim hodně štěstí a síly vytrvat.

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Twitter