Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

KARVINÁ, 04. srpna (VS ČR) V tomto a příštím týdnu se vybraných 6 odsouzených účastní rekvalifikačního kurzu "Obsluha elektrovozíku a motovozíku".

Kurz pořádá věznice ve spolupráci s Úřadem práce Karviná v rámci projektu Vzdělávání a dovednosti pro trh práce. 

V tomto týdnu probíhá teoretická příprava přímo ve víceúčelové místnosti věznice. Lektor odsouzené seznámí se zákoníkem práce a souvisejícími právními předpisy. Účastníci se dozví  o bezpečnostních požadavcích na provoz elektrovozíků a motovozíků. Naučí se základní povinnosti účastníka silničního provozu a seznámí se také se základními povinnostmi řidiče vozíků. Dále se seznámí se základy konstrukcí a funkcí elektrovozíků, motovozíků a přídavných zařízení. Po absolvování této teoretické části se budou umět orientovat v návodech k obsluze a provozních pokynech a naučí se, jak manipulovat s břemeny.  

V pátek a celý příští týden pak odsouzené čeká praktická výuka, která proběhne v prostorách ČSAD Karviná, a.s.. Při této praktické části výuky odsouzení zvládnou praktická cvičení v provozu a vyzkoušejí si, jak probíhají pravidelné kontroly a údržba elektrovozíků a motovozíků. 

Rekvalifikační kurz bude zakončen písemným testem a praktickou zkouškou.  

red

 

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X