Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Věznice Karviná byla postavena v letech 1915-1916, v době I. světové války. Její nejnovější historie začíná v dubnu 1997, kdy byli do věznice po řadě změn a oprav eskortování první vězni.

Věznice se původně profilovala jako vazební, ale v současné době zajišťuje výkon trestu odnětí svobody. Nyní je profilována jako věznice se zvýšenou ostrahou a trest odnětí svobody zde vykonávají odsouzení v těchto odděleních:

 • Oddělení s ostrahou se středním stupněm zabezpečení:
  • nástupní oddíl,
  • oddíl bezdrogové zóny,
  • výstupní oddíl,
 • Oddělení s ostrahou s vysokým stupněm zabezpečení:
  • nástupní oddíl, 
  • oddíl specializovaný pro výkon trestu odsouzených trvale pracovně nezařaditelných,
  • výstupní oddíl.
 • Oddělení se zvýšenou ostrahou:
  • nástupní oddíl, 
  • standardní oddíl,
  • výstupní oddíl,
  • oddíl specializovaný pro výkon trestu odsouzených s mentální retardací,
  • oddíl specializovaný pro výkon trestu odsouzených trvale pracovně nezařaditelných,
  • oddíl specializovaný pro výkon trestu odsouzených příslušníků bezpečnostních sborů, vojáků z povolání a strážníků obecní policie,
  • oddíl se zesíleným stavebně technickým zabezpečením.

Normová ubytovací kapacita Věznice Karviná činí 191 míst.

Programy zacházení s vězni koncipují odborní zaměstnanci podle individuálních zvláštností odsouzených. Odsouzení splňující stanovená kritéria jsou pracovně zařazování na vnitřní pracoviště v režii věznice, nebo vnější pracoviště cizích zaměstnavatelských subjektů. V rámci brigádnické činnosti se odsouzení podílejí na údržbě výsadby v atriu OS Karviná, pravidelně již několik let pomáhají při stavbě a následném bourání stanové základy Domu dětí a mládeže Fontána Bohumín v Jablunkova – Návsi a opakovaně pomáhali také při malování objektů města Český Těšín.

V nabídce vzdělávacích aktivit je výuka cizích jazyků, základů práce na PC. Od podzimu roku 2008 je ve věznici 2x ročně realizován program „Zastav se, zamysli se a změň se“. Ze zájmových aktivit jmenujme alespoň sportovní hry, modelářský kroužek, tvořivé dovednosti.

Do věznice docházejí zástupci církví a náboženských společností, kteří ve spolupráci s vězeňským kaplanem zajišťují duchovenskou službu. Věznice spolupracuje s nestátními neziskovými organizacemi (Renarkon, Rubicon, Armáda spásy) i státními institucemi jako je Probační a mediační služba – středisko Karviná, sociální kurátoři, apod.

 

Věznice Karviná