Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Ve Vazební věznici Liberec je zaveden bezhotovostní styk, kterým se realizují veškeré finanční transakce vězněných osob. Držení finanční hotovosti není vězněným osobám ve věznici povoleno a je posuzováno jako závažné porušení zákona o výkonu vazby nebo zákona o výkonu trestu odnětí svobody a vnitřního řádu. 

Peníze lze vězněným osobám zaslat do věznice běžně používaným způsobem

  • poštovní poukázkou s uvedením adresy vazební věznice, jména, příjmení a data narození vězněných osob;
  • bankovním převodem na účet č. 6015-15737881/0710. V případě zasílání finančních prostředků na bankovní účet je nezbytné uvést jako variabilní symbol datum narození adresáta a v poznámce vždy jméno a příjmení adresáta.

Pokud adresát nesouhlasí s přijetím finančních prostředků nebo nelze-li jednoznačně určit adresáta, jsou peníze vráceny zpět na adresu odesílatele. Více k problematice z ekonomické oblasti naleznete zde