Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Liberec dne 24. listopadu (VS ČR) – Během včerejší návštěvy polské věznice v Jelení Hoře se ředitel vazební věznice plk. Hladík shodl s polským protějškem pplk. Markem Grabowskim na dalším pokračování vzájemné spolupráce obou příhraničních věznic, která započala v roce 2016. Na důkaz toho oba představitelé podepsali novou dohodu o spolupráci. Podpis dohody se uskutečnil za přítomnosti regionálního ředitele tamní oblasti plk. Andrzeje Tesarewicze, který dozoruje celkem 11 polských věznic.

Předmětem pracovního jednání bylo vyhodnocení dosavadních vzájemných návštěv jednotlivých zaměstnanců obou věznic, kteří měli možnost se setkat se svými protějšky a seznámit se nejen s jejich náplní práce, ale především s nimi konzultovat způsoby řešení vybraných problémů. Spolupráce byla po dobu dvou let přerušena covidovou pandemií, kdy nebylo možné reciproční setkání realizovat, a i některá epidemiologická opatření z dob pandemie byla jedním z témat pracovního setkání. Plk. Jan Hladík na úvod konstatoval, že především vzájemná setkávání řadových zaměstnanců jsou přínosná, kdy různé přístupy řešení podobných problémů mohou zaměstnance inspirovat v rámci běžné praxe při plnění služebních úkolů nebo při zajištění chodu či zabezpečení věznice. Obě věznice jsou jak stavebně technicky, tak svojí profilací a kapacitou velmi podobné. Současně také ocenil modernizaci některých bezpečnostních prvků, kterou realizuje polská věznice z dotačních programů. Pplk. Grabowski shodně sdělil, že společné návštěvy zaměstnanců jsou smysluplné a potřebné, neboť umožní zástupcům jednotlivých profesí výměnu cenných zkušeností z praxe a zmínil například zaměstnávání odsouzených v podmínkách českých věznic, které je pro ně inspirací.

Během prohlídky věznice si také mohli příslušníci z oddělení vězeňské stráže liberecké vazební věznice prohlédnout výstroj a výzbroj svých kolegů, vybrané prvky zabezpečení budovy věznice a konzultovat s nimi služební postupy. Polští kolegové jim představili jejich nejnovější technologii a elektronická zařízení, kterými aktuálně disponuje polská vězeňská služba.

Na závěr si účastnici popřáli hodně zdraví a pracovních úspěchů do nového roku a předběžně dojednali termín další pracovní návštěvy, která je naplánována na jaro 2023.

Sdílet článek

Facebook
Platforma X

Další aktuality v kategorii

Žádné aktuality nenalezeny.