Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

LIBEREC 8. srpna (VS ČR) – V pátek se ve Vazební věznici Liberec setkaly zástupkyně Institutu pro restorativní justici (dále jen IRJ) s vybranými zaměstnanci, kteří se věnují odbornému zacházení s odsouzenými a za účasti vedení věznice projednaly nastavení spolupráce při realizaci projektu ReSet. Cílem tohoto projektu je umožnit obětem a pachatelům trestných činů se závažnou újmou účastnit se restorativního procesu, který jim může pomoci vyrovnat se s následky trestného činu a s jeho dopady na jejich život a sociální okolí.

Na úvod ředitelka programů IRJ Mgr. Řeháková seznámila přítomné s plány institutu a se záměry pilotního projektu, který bude ve spolupráci s vězeňskou službou realizován ve 3 věznicích. Kromě Vazební věznice Liberec i ve Věznici Plzeň a ve Věznici Vinařice. Tento projekt by měl trvat jeden rok. Zaměstnanci věznic by se měli podílet na vytipování vhodných klientů pro realizaci restorativního procesu a na koordinaci s pracovníky IRJ, kteří budou projekt prostřednictvím odborně proškolených facilitátorů s odsouzenými pachateli násilí a s jejich oběťmi ve vybraných věznicích realizovat. Práce s klienty a výstupy budou hodnoceny ministerstvem spravedlnosti i ve spolupráci s Institutem pro kriminologii a sociální prevenci. V návaznosti na závěry hodnocení se pak stanoví další cíle a postupy. Snahou pracovníků IRJ je pak postupné rozšíření praxe do dalších věznic, aby se podařilo napravit újmy na psychickém zdraví u co nejvíce obětí trestných činů. Na druhé straně jejich pachatelé dostanou touto formou příležitost k přijetí odpovědnosti za důsledky svého chování, což je zároveň i zásadním předpokladem pro snížení rizika jejich opětovného selhání. V závěru setkání se všichni přítomní shodli na smysluplnosti chystaného projektu a byly dohodnuty všechny potřebné kroky, jež je potřeba učinit ještě před jeho praktickým zahájením.

 

Pozn. Podle amerického kriminalisty a průkopníka moderního pojetí restorativní justice Howarda Zehra je restorativní justice proces, jenž v maximální možné míře zapojuje všechny, kterých se daná činnost dotkla. Restorativní justice usiluje o maximální možnou míru uzdravení a obnovu trestným činem narušených vztahů a za tímto účelem účastníkům umožňuje společně identifikovat způsobené újmy a vzniklé potřeby a od nich se odvíjející povinnosti a závazky.

Více o restorativní justici na https://restorativni-justice.cz/o-restorativni-justici/

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X

Další aktuality v kategorii

Žádné aktuality nenalezeny.