Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

LIBEREC 8. prosince (VS ČR) – Dnes převzali z rukou ředitele vazební věznice plk. Jana Hladíka vybraní zaměstnanci, příslušníci, a někteří hosté z řad spolupracujících organizací, medaile a plakety, které jim udělil generální ředitel Vězeňské služby České republiky. U příležitosti Dne českého vězeňství a oslav 30. výročí existence VS ČR pak zvláště poděkoval zaměstnancům, kteří věnovali vězeňské službě celou svoji profesní karieru.

Na úvod slavnostního setkání pronesl ředitel vazební věznice krátký proslov, ve kterém poděkoval přítomným zaměstnancům za každodenní nelehkou práci, které si velmi váží. Popřál všem pevné zdraví, energii a chuť i odhodlání plnit odpovědně další úkoly, které jsou na vězeňskou službu kladeny. Současně vyzdvihl dosavadní spolupráci přítomných členů mezirezortní skupiny, kteří se aktivně podílejí na procesu postupného začleňování odsouzených z výkonu trestu do společnosti. Plaketu vězeňské služby předal místopředsedkyni okresního soudu Denise Šmídové, která má na starosti agendu podmínečně propuštěných, Janě A. Koudelkové, vedoucí K-centra, která pracuje s odsouzenými v rámci terapeutického programu a věnuje se péči o odsouzené i po jejich propuštění a kaplanovi Radku Jurnečkovi, který se svojí ochotou a osobní angažovaností významně podílí na úspěšném začleňování propuštěných do občanského života. Plaketu VS ČR převzal také zástupce Policie ČR z útvaru speciálních činností Jan Kašparovský, t.č. již ve výslužbě, jako poděkování za vždy profesionální spolupráci.

Dále byli za svědomitý a příkladný přístup k plnění služebních povinností medailí „Za věrnou službu“ III. a II. stupně oceněni příslušníci vězeňské stráže ppor. Petr Brož, nprap. Josef Hlaváč a prap. Milan Duda, kteří slouží ve vazební věznici více jak 20 let. K příležitosti pracovního jubilea a za odpovědný, a především lidský přístup k plnění pracovních povinností převzala ocenění vedoucí personálního oddělení Jiřina Trnková, která se rozhodla v letošním roce ukončit svoji profesní karieru.

Vrcholem slavnostního aktu bylo předání „Čestné pamětní medaile k 30. výročí VS ČR“ šesti zaměstnancům za věrnou službu ve spojení s délkou trvání služebního a pracovního poměru. Toto speciální ocenění převzali Pavel Khaml, Helena Cvrkalová, Zdeněk Posselt, Ilona Moravcová, Zdeněk Herman a Jan Buzek. Všichni vyznamenaní slouží, pracují nebo donedávna pracovali v řadách vězeňské služby více jak 30 let a pro své cenné zkušenosti a potřebný nadhled jsou dnes přirozenými autoritami a rádci všem svým kolegům.

Závěrem slavnostního shromáždění popřál plk. Hladík všem přítomným klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a mnoho osobních i pracovních úspěchů v novém roce.

Sdílet článek

Facebook
Platforma X

Další aktuality v kategorii

Žádné aktuality nenalezeny.