Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

LIBEREC - 19. října (VS ČR) - S účinností od 22. 11. 2021 vstupuje v platnost MO MZČR, kterým se omezují návštěvy ve vazebních věznicích, věznicích, v ústavech pro výkon zabezpečovací detence a v zařízeních pro zajištění cizinců.

Vstup do vazební věznice za účelem návštěvy bude umožněn osobám po splnění následujících podmínek:

1. osoba může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami z této povinnosti podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o ochraně dýchacích cest, a při dodržení dalších stanovených režimových opatření,

2. návštěvu může vykonat pouze osoba, která nevykazuje klinické příznaky onemocnění Covid-19, a při vstupu doloží, že splňuje následující podmínky:

a) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu, nebo  

b) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

c) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem.

 - Povinnost doložit splnění podmínek podle bodu 2 písm. a), b), nebo c) se nevztahuje na děti do dovršení 12 let věku, osoby vykonávající návštěvu podle § 14 odst. 9 a 10 nebo § 28 odst. 2 zákona č. 293/1993 Sb., § 10 odst. 2 zákona č. 129/2008 Sb. nebo § 144 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb. a návštěvu úřední osoby; osobám, které při vstupu neprokáží splnění podmínek podle bodu 2 písm. a), b) nebo c), a osobám, které odmítnou nosit ochranu dýchacích cest podle bodu 1, aniž by se na ně vztahovala výjimka podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o ochraně dýchacích cest, ředitel vazební věznice, věznice, ústavu pro výkon zabezpečovací detence nebo ředitel Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra organizačním opatřením návštěvu neumožní.

raš

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Twitter

Další aktuality v kategorii

Žádné aktuality nenalezeny.