Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

LIBEREC 1. července (VS ČR) - V rámci rozvolňování některých protiepidemických opatření se s účinností od 1. července ruší omezení návštěv vězněných osob.

Vězněné osoby tak bude možné navštívit ve stanoveném termínu s tím, že již není omezen počet návštěvníků. Podle zákona o výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody mohou na návštěvu nejvýše 4 osoby včetně nezletilých dětí.

Návštěva bude umožněna za dodržení následujících preventivních opatření:

  • Návštěvník se prokáže čestným prohlášením před vstupem do věznice, že na něj nejsou uvalena žádná karanténní nebo izolační opatření a není mu známo, že má v současné době onemocnění Covid-19.
  • Po celou dobu návštěvy (i při vstupu do objektu) je třeba mít nasazený ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének s výjimkou dětí, které dosud nezahájily povinnou školní docházku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a to dle aktuálně platného mimořádného opatření MZ ČR č. j.: MZDR 15757/2020-55/MIN/KAN.
  • Zákaz konzumace jídla a pití během návštěvy.
  • Nelze předávat v průběhu návštěvy jakékoliv předměty, kromě předávání věcí ze zákonných důvodů.

V rámci preventivních opatření bude vstupujícím osobám do věznice také bezkontaktně změřena tělesná teplota. Pokud bude změřená tělesná teplota vyšší něž 37,0˚ C, nebude tato osoba vpuštěna do prostor Vazební věznice Liberec.

raš

Sdílet článek

Facebook
Twitter

Další aktuality v kategorii

Žádné aktuality nenalezeny.