Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

LIBEREC 4. října (VS ČR) - Ve středu 22. září se ve vazební věznici setkali zástupci Okresního soudu v Liberci, státního zastupitelství, Probační a mediační služby ČR, Vazební věznice Liberec, Generálního ředitelství vězeňské služby a neziskových organizací. Motivací ke vzniku této meziresortní skupiny je vytvoření koncepce kontrolovaného přemostění absolventů specializovaného oddílu pro odsouzené s poruchou duševní a poruchou chování do života na svobodě po případném podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a nebo i v případě řádného výstupu.

Vytvoření záchytné sítě složené z pracovníků, kteří jsou spolu častěji v kontaktu, by mělo dopomoci k vyšší efektivitě postpenitenciální péče navazující na specializovaný terapeutický program realizovaný v prostředí Vězeňské služby ČR. Požadavek na vytvoření této pracovní skupiny postupně vyplynul z potřeb stávající praxe a navazuje přirozeně v oblasti vyhodnocování rizik na činnost parolových komisí v rámci projektu Křehká šance, jehož byla vazební věznice po mnoho let součástí.

Z dlouhodobého hlediska má nově utvořená meziresortní skupina za cíl vytvoření pilotního projektu, který by byl systémově uchopitelný a pomohl by Vězeňské službě ČR implementovat do své praxe ve zvýšené míře prvky restorativní justice.

Z průběhu setkání, prezentací a následné diskuze vyplynulo, že se všichni zúčastnění napříč jednotlivými resorty shodují na potřebnosti vzniku tohoto typu projektu a jako společné téma v něm vnímají zvýšení šancí pro bezpečnější začlenění odsouzených zpět do života na svobodě, s tím souvisejí zvýšenou ochranu společnosti a v neposlední řadě zkvalitnění zpětné vazby pro systém, zda se odsouzení po propuštění z VTOS osvědčili a plní stanovaná opatření či nikoliv.

Celé setkání probíhalo konstruktivně a bylo vytvořeno základní schéma pro následující postup spolupráce. Další setkání ve stejném složení se uskuteční v květnu roku 2022, kdy dojde k vyhodnocení dosavadního průběhu spolupráce a zároveň bude představen základní koncept možného pilotního projektu.     

zbo

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X

Další aktuality v kategorii

Žádné aktuality nenalezeny.