Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

LiIBEREC 9. června (VS ČR) – V pondělí 7. června se ve vazební věznici sešli členové Poradní komise* ředitele vazební věznice. Hlavním tématem jednání byla „Práce s vězněnými osobami v době nouzového stavu způsobeného globální pandemií“.

Na úvod jednání ředitel vazební věznice plk. Hladík poděkoval ředitelce protiepidemického odboru KHS Libereckého kraje MUDr. Janě Prattingerové, která byla přizvána na toto jednání jako host, a se kterou vedení vazební věznice průběžně konzultovalo rozsah přijatých protiepidemických opatření. Poděkoval především za vynikající spolupráci a její osobní angažovanost při řešení covid-pozitivních případů ve vazební věznici po dobu pandemie. Díky této spolupráci se tak podařilo včas nastavit účinná preventivní opatření a zamezit nekontrolovanému šíření pozitivních případů.

V průběhu jednání byl členům poradní komise předestřen průběh pandemie ve vazební věznici, vývoj stavu u vězněných osob, opatření stanovená VS ČR a jejich důsledky nejen na chování vězněných osob, ale i zaměstnanců. Ředitel vazební věznice se také zmínil o rozvoji nových interaktivních technologií – zejména platformy Skype. Tato technologie umožnila komunikovat jednak zaměstnancům napříč vězeňskou službou, tak i mimo ní např. s nestátními neziskovými organizacemi (NNO) apod. Současně platformu Skype využívají vězněné osoby ke kontaktu s advokáty, zaměstnanci NNO a neposlední řadě s rodinnými příslušníky. Ředitel vazební věznice zmínil a ocenil přístup regionálního koordinátora pro očkování Mgr. Vladimíra Richtera, s jehož pomocí se podařilo zajistit vakcíny pro zaměstnance a příslušníky vazební věznice již na začátku roku 2021. Poděkování bylo směřováno i MUDr. Luďku Kramářovi a MUDr. Denise Bartošové, kteří jako úvazkoví lékaři vazební věznice mají velkou zásluhu na dosavadním hladkém průběhu vakcinace ve vazební věznici a to jak u zaměstnanců, tak i u vězněných osob.

Na závěr jednání, které bylo dle vyjádření diskutujících velmi zajímavé a přínosné, vyslovil ředitel vazební věznice přání poklidného vývoje pandemie s postupným uvolňováním opatření, které již, jak všichni doufáme, nebude třeba znovu zavádět.

*Pozn. Poradní komise ředitele, jejímiž členy jsou odborníci působící v oblasti práce s pachateli trestných činů a osobami se sociálně patologickým nebo obdobným rizikovým způsobem chování, je vnímána jako vnější prvek kontroly a jejím úkolem je navrhovat doporučení, která bezprostředně reagují na aktuální situaci ve věznici. Její členové se tak spolupodílí na naplňování účelu výkonu trestu a výkonu vazby.

Stálými členy poradní komise VV Liberec jsou: vedoucí územního odboru KŘ Policie ČR LK plk. Mgr. Kurt Malina, zástupce ředitele Městské policie Liberec Mgr. Pavel Finkous, manažer prevence kriminality města Liberce Bc. Lukáš Poruba, vedoucí střediska a zástupkyně krajského vedoucího PMS Mgr. Blanka Dejnožková, vedoucím Centra poradenských služeb pro obviněné a odsouzené (Laxus z.ú.) Mgr. Aleš Vaněk, odborný pracovník rekvalifikací Úřadu práce – pobočka Liberec Ing. Ivan Adamec a speciální pedagožka a terapeutka se zaměřením na závislostní chování (Laxus) Mgr. Marta Vaňková.

 

raš

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Twitter

Další aktuality v kategorii

Žádné aktuality nenalezeny.