Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Odsouzený má právo 2x ročně na přijetí balíčku s potravinami a věcmi osobní potřeby do hmotnost 5 kg. Je možno jej zaslat poštou. Balíček nesmí obsahovat věci, které jsou v rozporu s účelem výkonu trestu:

 • Cennosti 
 • Peníze 
 • Zbraně a střelivo 
 • Mobilní telekomunikační techniku, telekomunikační a radiokomunikační techniku 
 • Záznamovou a výpočetní techniku a její součásti 
 • Návykové látky, včetně rostlin nebo chemikálií k jeho přípravě, jedy 
 • Výbušné nebo pyrotechnické látky, výbušné předměty, nástražné výbušné systémy 
 • Léčiva 
 • Alkoholické nápoje (včetně piva) 
 • Výrobky obsahující líh a jiné těkavé látky 
 • Výrobky ve skleněném obalu 
 • Potraviny podléhající rychlé zkáze 
 • Výrobky v tlakových nádobách (spreje) 
 • Tiskovina nebo materiály propagující etnickou, rasovou náboženskou nebo sociální nesnášenlivost, fašismus a podobná hnutí, násilí a hrubost, jakož i tiskoviny nebo materiály obsahující popis výroby a použití návykových látek, jedů, výbušnin, zbraní a střeliva. 
 • V případě zaslání výše uvedených nepovolených věcí, budou tyto odeslány na náklady příjemce balíčku zpět odesílateli, popřípadě budou předány příslušným orgánům činným v trestním řízení k dalšímu opatření.