Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

HORNÍ SLAVKOV 8. července (VS ČR) - Ve dnech 6. 6. 2022 až 17. 6. 2022 se speciální pedagožka Nikola Brislingerová spolu s vychovatelem Břetislavem Hatlapatkou zúčastnili pracovní cesty do Norska, kde prodělali výcvik lektorů k novému programu pro vězněné otce s názvem "Papa program", který bude pilotně prováděn ve Věznici Horní Slavkov. Společně s dalšími kolegy z věznic Pardubice, Znojmo, Opava a Bělušice se cesty účastnila i kolegyně z Věznice Světlá nad Sázavou, kde se do budoucna počítá s transformací programu pro vězněné ženy.

Norští kolegové návštěvníky nejprve seznámili se systémem Vězeňské služby v Norsku a s prostředím Vysoké školy kriminologické v Krusu, která připravuje pracovníky pro vězeňskou službu. V tomto moderním a účelně edukačním prostředí probíhala i většina jejich výuky. V řadě mini přednášek a praktických cvičení si prošli celý program, učili se nejen vést terapeutickou skupinu, ale také obsahově zvládnout každé sezení, pracovat s obsáhlým a doplňujícím materiálem. Náročná výuka však probíhala v přátelském prostředí a norští kolegové byli velice vstřícní, přispěly k tomu i výborné překladatelky, které se staly nedílnou součástí jejich kolektivu. V rámci přípravy navštívili neziskovou organizaci Kirkens bymisjon Myrsnipa, která velice úzce spolupracuje s Vězeňskou službou v Norsku, zejména v oblasti zprostředkování návštěv dětí u vězněných otců. Pracovníci neziskových organizací, kteří prošli kurzem "Papa programu", ho také vedou v některých věznicích. Součástí náročného programu pracovní cesty byly i exkurze do věznic v Romerike, oddíl v Ullersmo a oddíl v Krogsrudu a Ringerike, oddíl na ostrově Bastøy. Norská vězeňská služba je na velice vysoké úrovni, není to ovšem jen věcí finančních prostředků, dlouhá léta budují systém zacházení s odsouzenými postavený na motivaci samotných odsouzených, jejich vlastní iniciativě a zejména na intenzivním, vysoce individualizovaném, odborném zacházení. Velký počet pracovníků, kteří přímo působí na snižování kriminogenních rizik odsouzených, propracovaný systém, kdy místo kázeňských trestů, odebírají za přestupky již dosažené výhody, vedou k tomu, že v Norsku téměř není recidiva.

Norská vězeňská služba podporuje rozvoj zacházení s vězni v celé Evropě nejen finančními prostředky, ale zejména předáváním propracovaných a osvědčených programů, které cíleně působí na postoje vězněných osob a jejichž prostřednictvím snižují rizika a pomáhají tak tyto osoby vracet do civilního života bez další potřeby páchat trestnou činnost. Je nám ctí, že se můžeme do tohoto procesu zapojit.

 

 

Sdílet článek

Facebook
Platforma X

Další aktuality v kategorii

Žádné aktuality nenalezeny.