Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Vězeňská služba ČR - Věznice Horní Slavkov, přijme do služebního poměru podle Zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů

STRÁŽNÝ

oddělení vězeňské stráže

(na úseku strážní služby, služební hodnost inspektor, hodnostní označení praporčík, 5. tarifní třída)

Zákonné a další požadavky:

 • středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou,
 • velmi dobré výsledky ve výkonu služby podle závěrů služebního hodnocení,
 • znalost práce v programu VIS,
 • doba trvání služebního poměru v bezpečnostním sboru minimálně 3 roky, nebo v souladu s ustanovením § 22 odst. 3) zákona č. 361/2003 Sb.,
 • znalost souvisejících právních a vnitřních předpisů upravujících výkon služby,
 • zdravotní klasifikace v souladu s vyhl. MV č. 226/2019 Sb., v platném znění.

Místo služebního působiště:                                       Věznice Horní Slavkov

Předpokládaný termín ustanovení na služební místo: 1. října 2024  

Náležitosti písemné přihlášky:

 • písemná přihláška,
 • strukturovaný životopis,
 • fotokopie dokladů o dosaženém vzdělání,
 • fotokopie posledního služebního hodnocení,
 • čestné prohlášení v souladu s usnesením vlády č. 572/2009 (Strategie boje proti extremismu),
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti příslušníka bez. sboru.

Poslední den doručení písemné přihlášky do výběrového řízení: 15. srpna 2024

Termín konání výběrového řízení  bude dodatečně upřesněn.

Pro účely doručování v levém horním rohu uveďte adresu, kam má být následně sdělen termín konání výběrového řízení.

Přihlášku s požadovanými materiály zašlete na adresu:

Vězeňská služba ČR, Věznice Horní Slavkov, 357 31 Horní Slavkov, personální oddělení.

Obálku označte v levém dolním  rohu: „Výběrové řízení – Strážný - 5.TT“.

Kontaktní osoba:

Ing. Michaela Knafová, telefon 352 660 204, email: mknafova@vez.hsl.justice.cz

Kontaktní adresa:

Vězeňská služba ČR, Věznice Horní Slavkov, Hasičská 785, 357 31 Horní Slavkov

Sdílet článek

Facebook
Platforma X

Další aktuality v kategorii

Žádné aktuality nenalezeny.