Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Vězeňská služba ČR - Věznice Horní Slavkov, přijme do služebního poměru podle Zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ VÝKONU TRESTU

(služební hodnost vrchní komisař, hodnostní označení major, 8. tarifní třída)

Zákonné a další požadavky:

Ø  vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

Ø  doba trvání služebního poměru v bezpečnostním sboru minimálně 7 let nebo splnění podmínek § 22 odst. 4 služebního zákona

Ø  velmi dobré výsledky ve výkonu služby podle závěrů služebního hodnocení

Ø  znalost souvisejících právních a vnitřních předpisů upravujících výkon služby

Ø  organizační, řídící a komunikační schopnosti

Ø  odpovídající administrativní schopnosti, znalost práce na PC, znalost programu VIS, ASPI, ETŘ

Ø  negativní osvědčení podle zákona č. 279/1992 Sb., o dalších předpokladech pro výkon některých funkcí, v platném znění, pokud je dle zákona vyžadováno, lze doložit dodatečně

Ø  zdravotní klasifikace v souladu s vyhláškou MV č. 393/2006 Sb., v platném znění

Místo služebního působiště:                                    Horní Slavkov

Předpokládaný termín ustanovení na služební místo:        1. září 2021  

Náležitosti písemné přihlášky:

-   strukturovaný životopis,

-   písemná přihláška,

-   fotokopie dokladů o dosaženém vzdělání,

-   fotokopie posledního služebního hodnocení

-   čestné prohlášení v souladu s usnesením vlády č. 572/2009

  (Strategie boje proti extremismu)

-   návrh koncepce činnosti oddělení výkonu trestu v rozsahu 1až 2 stran, která bude

  obsahovat část procesní a část manažerskou.

Poslední den doručení písemné přihlášky do výběrového řízení: 13. srpna 2021

Termín konání výběrového řízení  bude dodatečně upřesněn.

Přihlášku s požadovanými materiály zašlete na adresu:

Vězeňská služba ČR, Věznice Horní Slavkov, P. O. Box 50, 357 31 Horní Slavkov, personální oddělení.

Pro účely doručování v levém horním rohu čitelně uveďte adresu, kam má být následně sdělen termín konání výběrového řízení.

Obálku čitelně označte v levém dolním  rohu: „Výběrové řízení – VOVT“.

 

Kontaktní osoba:

Ing. Michaela Knafová, telefon 352 660 204, email: mknafova@vez.hsl.justice.cz

 

Kontaktní adresa:

Vězeňská služba ČR, Věznice Horní Slavkov, poštovní přihrádka 50, Hasičská 785, 357 31 Horní Slavkov

Sdílet článek

Facebook
Platforma X

Další aktuality v kategorii

Žádné aktuality nenalezeny.