Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

HORNÍ SLAVKOV 7. června (VS ČR) – V letošním roce probíhal ve věznici od ledna do května pilotní běh Programu pro otce, který převzala Vězeňská služba České republiky od Norské vězeňské služby. Tento program probíhal také ve věznicích Bělušice, Znojmo a Pardubice. Samotná realizace prvního pilotního běhu byla vyvrcholením spolupráce obou vězeňských služeb trvající několik předchozích let.

Primárním cílem celého programu je podpořit nejlepší zájem dítěte v souladu s Úmluvou o právech dítěte, kterou je Česká republika vázána. Program pro otce je tedy zaměřen na děti vězněných otců, na to, aby otec ve vězení byl dobrým tátou, aby odsouzení měli větší povědomí o vlastní trestné činnosti a o tom, co jejich trestná činnost znamená pro děti a rodinu vůbec, a aby na ni získali nový náhled. Program má v odsouzených posílit roli otce a motivovat je k tomu, aby ke svému životu začali přistupovat odpovědně a v souladu se společenskými pravidly.

Programu se účastnilo 6 odsouzených, kteří absolvovali program v plném rozsahu 8 sezení a jednoho volitelného tématu Návykové látky a rodičovství. Absolventi obdrželi certifikát a celý průběh programu se jim zaznamenal do hodnocení VTOS.

V sobotu 20. května proběhl na závěr programu Den s tátou, účastnili se ho 3 odsouzení a jejich děti v širokém věkovém spektru. Děti si v průběhu dne se svými otci hrály, vytvořily si pomalovaná trička, a jako upomínku na tento výjimečný den, si odnesly malé album s fotografiemi svého otce, které si společně se svými rodiči vytvořily a dozdobily samolepkami a kresbičkami. Celá akce proběhla ve velice příjemné atmosféře, děti byly veselé a bezprostřední.

Snižování rizik odsouzených prostřednictvím programů a speciálně výchovných aktivit je ve všech vyspělých státech součástí resocializačního procesu vězněných osob. Bez intenzivního působení na postoje a hodnotové žebříčky odsouzených, bez zmírnění dopadu na rodiny a oběti trestných činů, je tato resocializace téměř nemožná. Další běh programu plánují lektoři věznice Nikola Glasslová  a Břetislav Hatlapatka na podzim roku 2023.

nig

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X

Další aktuality v kategorii

Žádné aktuality nenalezeny.