Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

HORNÍ SLAVKOV 15. prosince (VS ČR) – Ve středu byli oceněni občanští zaměstnanci a příslušníci věznice, a to u příležitosti Dne českého vězeňství.

V úvodu oslavy Dne českého vězeňství, která se konala v kinosále, poděkovali ředitel věznice a vedoucí oddělení všem zaměstnancům za jejich celoroční práci. Při této významné příležitosti byla také předána vyznamenání, udělená generálním ředitelem vězeňské služby ve formě plaket a medailí zaměstnancům věznice. Na návrh ředitele věznice bylo za příkladné a dlouholeté plnění služebních povinností oceněno devět příslušníků Medailí Vězeňské služby České republiky „Za věrnou službu“ a tři občanští zaměstnanci za záslužnou práci Plaketou Vězeňské služby České republiky. 

Proč je Den českého vězeňství připomínán právě 14. prosince? V tento den v roce 1918 vydal první československý ministr spravedlnosti František Soukup nařízení o služebním slibu pro nově nastupující dozorce a dozorkyně. Do této doby skládali dozorci přísahu, která je v prvé řadě zavazovala k zachování věrnosti rakouskému císaři Františku Josefu 1. V tomto slibu se českoslovenští dozorci nově zavazovali k věrnosti republice a jeho obsah je srovnatelný se současnými požadavky na profesní etiku vězeňského personálu.

Při této slavnostní události se otevřely dveře upravované jídelny pro zaměstnance, která byla svépomocí zmodernizovaná v rámci zlepšování pracovních podmínek. Provedenými úpravami došlo k vymalování a výměně podlahové krytiny, desek stolů, svítidel a židlí. Přejeme si, aby v jídelně našim strávníkům i nadále chutnalo.

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X

Další aktuality v kategorii

Žádné aktuality nenalezeny.