Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Zaměstnávání vězněných osob

Zaměstnávání vězněných osob je realizováno ve vnitřní režii VV Praha – Ruzyně a v rámci provozovny střediska hospodářské činnosti věznice u cizích subjektů a to ve třech objektech, kterými je objekt vazební věznice, oddělení výkonu trestu odsouzených žen – objekt ve Velkých Přílepech a oddělení výkonu trestu odsouzených žen – objekt v Řepích. 

Problematika zaměstnávání vězněných osob je řešena průběžně. Činnost oddělení zaměstnávání vězněných osob (dále jen oddělení zaměstnávání) spočívá zejména v zajištění obsazení stávajících pracovišť vnitřní režie a spolupracujících subjektů, ale také v zajištění nových pracovních příležitostí pro odsouzené u cizích subjektů. 

Z uvedených důvodů oddělení zaměstnávání realizuje, ve spolupráci se specialisty oddělení výkonu trestu, výběr odsouzených k zařazení na stávající pracoviště a dále i předběžný výběr odsouzených vhodných k  zařazení na případně nově plánovaná  pracoviště mimo věznici.

Pracoviště vnitřní režie věznice

Na pracovištích vnitřní režie věznice jsou zařazeny odsouzené osoby, které na základě rozhodnutí ředitele vazební věznice o jejich pracovním zařazení a v rámci svých popisů pracovních činností, zajišťují pod vedením jednotlivých zaměstnanců nebo příslušníků VS (vedoucích pracovišť) práce potřebné pro chod věznice. Dlouhodobě je na těchto pracovištích zaměstnáváno cca 160 odsouzených.

Provozovna střediska hospodářské činnosti

Provozovna střediska hospodářské činnosti věznice (dále jen PSHČ) není financována ze státního rozpočtu, proto jsou smlouvy o zaměstnávání odsouzených sepisovány tak, aby náklady na platy vězňů, příp. další provozní náklady, hradila cizí organizace a věznice z finančních přirážek vykazovala zisk potřebný k pokrytí nákladů na zaměstnávání odsouzených a případně využitelný i pro potřeby věznice. Aktuálně v rámci provozovny střediska hospodářské činnosti u spolupracujících subjektů odsouzené osoby provádějí:

  • Odsouzené ženy – pomocné práce a úklid na jednotlivých úsecích zdravotnického a sociálního zařízení (léčebné stanice, kuchyně, prádelna apod.) a dále pracují jako pomocný zdravotnický personál (sanitářky).
  • Odsouzení muži – provádějí převážně úklid parkových ploch a terénní úpravy, odsouzené ženy pak úklid budov příslušných úřadů (hlavní budova úřadu, odbor sociální péče, mateřské školy atd.)
  • Odsouzení muži – pomocné práce a úklid související s dalším dělením již tříděného papíru.
  • Odsouzené ženy – jsou zařazeny na pomocné práce související s výrobou lahůdek.
  • Odsouzené ženy – provádějí pomocné práce související s balením zboží.
  • Odsouzené ženy – jsou zařazeny na pomocné práce související s výrobou knih a dále na úklid prostor areálu firmy.
  • Odsouzení muži – zajišťují pomocné práce související s výrobou pečiva.

Na těchto pracovištích je standardně zařazeno cca 180 odsouzených osob.

Nepracující odsouzené osoby

V rámci evidence zaměstnávání vězněných osob se promítají i osoby, které jsou z povinnosti pracovat vyňaty, protože nejsou ze zdravotních, bezpečnostních nebo právních důvodů pro pracovní zařazení způsobilé. Další jsou pak ty, pro které není možné najít vhodné pracovní uplatnění, protože před výkonem trestu nikdy nepracovaly, nemají pracovní návyky a zpravidla dlouhodobě užívaly drogy.