Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Zvyšování úrovně připravenosti vězeňského personálu na nové výzvy v národním i evropském kontextu

Vězeňská služba ČR využila dotační možnosti z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost, výzvy č. 25 – Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy, do níž byl podán projekt Zvyšování úrovně připravenosti vězeňského personálu na nové výzvy v národním i evropském kontextu. Předmětem projektu je zvýšení efektivity práce zaměstnanců Vězeňské služby ČR pomocí vzdělávacích aktivit, které rozšíří stávající vzdělávací systém VS ČR. Vzdělávání zaměstnanců v rámci tohoto projektu bude zacíleno na oblast manažerských dovedností, personalistiky, zvládání krizových situací a mediační techniky, ekologie a rovněž na oblast komunikace a zacházení s vězněnými cizinci, a to formou prezenčního a v případě některých témat i e-learningového vzdělávání. Realizace tohoto projektu byla zahájena 1. 4. 2019.

Projekt je realizován za poskytování finanční podpory EU.

***

Praha 9. prosince (VS ČR) – Po dlouhé době příprav se v listopadu letošního roku uskutečnily ve školících prostorách Akademie VS ČR ve Stráži pod Ralskem dva čtyřdenní běhy kurzu nazvaného Jak školit. Na každém jsme přivítali kolem 20 účastníků, kteří měli možnost se seznámit s didaktickými metodami, s častými chybami školitelů, se zásadami správné prezentace, s vytvářením myšlenkových map a s mnoha dalšími tématy. Podstatné ovšem je, že kurz nebyl zdaleka jen o naslouchání, ale také o tvůrčím přístupu a tréninku nabytých vědomostí. Další dva běhy tohoto kurzu se uskuteční hned v prvních měsících roku 2020.

V příštím roce očekáváme také zahájení dalších z celé řady ostatních kurzů, na kterých se již nyní velmi intenzivně pracuje. Bude se jednat o kurzy zaměřené na problematiku odsouzených cizinců v českých věznicích, oblast personálního řízení, řešení krizových situací, manažerské dovednosti pro vedoucí zaměstnance, environmentální management a další. Vzdělávání bude probíhat formou prezenčních školení i e-learningu. Celkově bude prezenční formou proškoleno v následujících třech letech více než jeden tisíc zaměstnanců VS ČR.

***

Realizace čtyřletého projektu byla zahájena v dubnu 2019. Prezenční vzdělávání bylo zahájeno v Akademii VS ČR v listopadu 2019 prvním čtyřdenním během kurzu „Jak školit“, poslední čtvrtý běh školení se měl uskutečnit na konci března, ale byl kvůli vyhlášení nouzového stavu odložen na červen. Koncem května 2020 bude pro všechny zaměstnance VS ČR zpřístupněna e-learningová verze kurzu „Jak školit“, jejíž součástí jsou rovněž výuková videa. Na podzimní měsíce bylo rovněž odloženo zahájení dalšího vzdělávacího programu Komunikace s vězněnými cizinci, na jehož přípravě pracují odborníci ze Západočeské univerzity v Plzni a Univerzity Karlovy v Praze. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele dalších vzdělávacích kurzů, jejichž realizace by měla započít na podzim tohoto roku. Během doby realizace projektu by mělo být prezenčně proškoleno více než 900 zaměstnanců VS ČR.