Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Zaměstnávání vězňů

Pracoviště uvnitř věznice

Ve věznici Znojmo se nachází 14 vnitřních pracovišť (dílna údržby, dílna zámečnická, dílna truhlářská, elektrodílna, autopark, sklad MTZ, propusť, úklid, holič-odpadář, knihovník,  vězeňská kuchyně, závodní kuchyně, OS-Znojmo), kde je zařazeno průměrně 43 odsouzených. Nejvíce odsouzených je pracovně zařazeno ve vězeňské a závodní kuchyni, a to v průměru 25 osob.

Ve věznici probíhají kuchařské kurzy, kterých se účastní zhruba 20 odsouzených.

Vnější pracoviště

Zaměstnávání odsouzených u firem je realizováno na základě smlouvy uzavřené mezi příslušným subjektem a věznicí. V roce 2019 spolupracovala věznice Znojmo s 10-ti vnějšími subjekty na pracovištích s volným pohybem

mimo věznici a 2-mi vnějšími subjekty na nestřežených pracovištích.  Zájem soukromých subjektů je však i nadále mnohem větší, než je věznice schopna z kapacitních důvodů uspokojit (nedostatek pracovníků VS nebo chybí dostatek odsouzených na pracoviště s volným pohybem mimo věznici).

Odsouzení jsou pracovně zařazeni především při pomocných pracích nevyžadujících odbornou kvalifikaci. Odsouzení vykonávají převážně práce v zemědělství, pomocné práce ve stavebnictví, ve službách a ve výrobě pro stavební činnost. Na všech pracovištích s volným pohybem mimo věznici probíhají průběžné a operativní kontroly na základě příkazů k provedení kontrol. Na těchto kontrolách se podílí zaměstnanci oddělení VS, VVaT, oddělení logistiky, zdravotnické středisko. Referent zaměstnávání vykonává pravidelně jednou týdně průběžné kontroly dle náplně práce na pracovištích VPMV, ale mimo plán kontrol, na kterých se podílí pracovníci oddělení VVaT, VS.

Vyhledávání pracovních příležitostí

Celkově lze konstatovat, že míra zaměstnanosti odsouzených je podmíněna úspěšným hledáním možností zaměstnávání, které spočívá převážně ve vyhledávání pracovních příležitostí vyplývajících z možností regionu, dále typu požadovaných prací, ale převážně z aktuální možnosti věznice a na základě práce s odsouzenými ze strany speciálních pedagogů, vychovatelů a v neposlední řadě psychologů. Pro zajištění provozu jednotlivých pracovišť pak referent zaměstnávání spolupracuje s oddělením VVaT, oddělením logistiky a vedoucím lékařem zdravotnického střediska. Do statistiky zaměstnávání je zahrnuta i realizace výuky kuchařů a terapeutický kurz.

Novinky ze zaměstnávání vězňů

Karta věznice