Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Vzdělávání odsouzených

Vzdělávání odsouzených v padesátých letech a nyní se podstatně liší.

Od března do srpna 2012 probíhal ve znojemské věznici rekvalifikační kuchařský kurz pro odsouzené muže v ostraze. Tento kurz byl vyhodnocen jako jeden z nejlepších ve dvanáctileté historii pořádání kuchařských kurzů ve Znojmě.

Vzdělávání odsouzených je v současnosti nedílnou součástí programů zacházení. Pokud porovnám úroveň vzdělávání v současnosti a v padesátých letech, kdy byly ve Znojmě umístěny odsouzené ženy, je velký rozdíl jak v úrovni, tak v zaměření. Padesátá léta jsou ve znamení politické výchovy vězňů, spočívající v promítání politicky propagačních filmů, s následnými přednáškami a půjčování knih z ústavní knihovny.

Současná úroveň vzdělávání odsouzených se zaměřuje na rekvalifikaci, popřípadě doplnění učňovského a středoškolského vzdělání. Je možnost vystudovat i vysokou školu.

Vzhledem k mnoha možnostem vzdělávání, které vězeňská služba nabízí, mě zajímala zpětná vazba, tedy zda odsouzení mají zájem. Z dotazníku, ve kterém mi odsouzení odpovídali na otázky týkající se vzdělávání za mřížemi, jsem zjistila mnoho zajímavých informací:

Odpovídali mi většinou odsouzení, kteří měli minimálně výuční list. Z 18-ti dotazovaných měli pouze 4 základní vzdělání, 2 jsou vysokoškoláci, 5 má středoškolské vzdělání zakončené maturitou a zbytek výuční list. Zajímalo mě, zda by využili možnosti zvýšit si dosažené vzdělání i během výkonu trestu. Pouze 2 odpověděli záporně. Je zajímavé, že nejvíce je zajímalo zvyšování kvalifikace ve strojírenství, popřípadě studium jazyků. Možnosti rozšiřování vzdělávání jsou ve výkonu trestu omezené. Řešení vidí někteří v samostudiu. Je samozřejmé, že by knihovna, kterou mají odsouzení k dispozici, musela být vybavena dostatečným množstvím odborné literatury.

Co se týká možnosti využívání rekvalifikačních kurzů, záleží na tom, co od nich zájemci očekávají. V odpovědích byl jeden zajímavý poznatek zabývající se rozdělením odsouzených na dvě skupiny a to skupinu A, která se po ukončení výkonu trestu do vězení nevrátí a vzdělávání, se zvyšováním kvalifikace, má pro ni smysl, protože veškeré získané znalosti a dovednosti má možnost uplatnit v civilním životě a skupina B, kam patří recidivisté, pro které je účast v rekvalifikačních a vzdělávacích kurzech spíše zpestřením výkonu trestu bez možnosti dalšího využití. S tímto postřehem si dovolím částečně nesouhlasit, protože i u recidivistů, lze vzdělávání využít a to jako kvalifikované pracovní síly ve výkonu trestu, kdy mohou pracovat ve vnitřních režiích věznic a vazebních věznic, popřípadě lze svoji kvalifikaci uplatnit při zaměstnávání pro cizí subjekty. V odpovědích projevili odsouzení dokonce zájem o doplnění si středoškolského a vysokoškolského vzdělání.

Vzhledem k tomu, že se na zaměstnávání odsouzených klade velký důraz, byla jedna z mých otázek: jaká práce by je bavila. Ve většině odpovědí byla uvedena jakákoli práce, jen aby jim utíkal čas ve výkonu trestu.

Ve znojemské věznici se v září rozběhne další akreditovaný rekvalifikační kurz „Kuchařské práce v provozech veřejného stravování“ pro odsouzené muže v ostraze. Při každém výběru je velké množství zájemců. Bohužel kapacitně zatím lze vyhovět pouze 10-ti z nich.

Novinky ze vzdělávání odsouzených