Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Úřední deska

1. Název

Vězeňská služba České republiky (zkráceně Vězeňská služba, zkratka VS ČR)
Věznice Znojmo

2. Důvod a způsob založení

Zákon České národní rady číslo 555/1992 Sb. ze dne 17. listopadu 1992 o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky

3. Organizační struktura

Organizační strukturu najdete zde.

4. Kontaktní údaje

Kontaktní údaje najdete zde.

5. Bankovní spojení

6015-7032881/0710     účet pro zasílání finanční hotovosti odsouzeným

19-7032881/0710          příjmový účet věznice

6. IČ

00212423

7. DIČ

CZ00212423

 

8. Dokumenty

 • Seznam hlavních dokumentů
 • Rozpočet – informace o rozpočtu VS ČR naleznete zde v bodě č. 8.
 • OZNÁMENÍ O OPATŘENÍCH ředitelky Věznice Znojmo v souvislosti s výskytem onemocnění Covid-19  zde

VÝZVY

 

 

 

 

 

9. Žádosti o informace

Dotaz lze podat:

 1. osobně na podatelně organizační jednotky
 2. písemně na adrese organizace
 3. elektronicky na adrese elektronické podatelny
 4. prostřednictvím datové schránky organizace

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podání lze uskutečnit:

 1. osobně na podatelně organizační jednotky
 2. případně osobně tamtéž s doručením podání na datovém nosiči CD, DVD, flash disk
 3. písemně na adrese organizace
 4. elektronicky na adrese elektronické podatelny
 5. prostřednictvím datové schránky organizace

11. Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců VSČR

naleznete zde.

12. Opravné prostředky

 • stížnost proti rozhodnutí o uložení kázeňského trestu zde.
 • opravné prostředky podle zákona 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím naleznete zde.
 • opravné prostředky ve správním řízení naleznete zde.

13. Formuláře

 • Strukturovaný životopis zde.
 • Žádost o přijetí do pracovního poměru zde.
 • Žádost o přijetí do služebního poměru zde.
 • Návrhy smlouvy při zaměstnávání odsouzených pro cizí subjekty zde.
 • Žádost o poskytnutí informace zde.

Žádost o informace, dotazy, náměty a další formuláře naleznete zde.

14. Popisy postupů

V této sekci naleznete prvky životních situací, resp. strukturované postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k vězeňské službě.

15. Předpisy

Přehled právních předpisů vymezujících působení Vězeňské služby ČR:

Řád výkonu vazby

Řád výkonu trestu

Další platné právní předpisy zde.

16. Výroční zpráva

Od roku 2010 jsou výroční zprávy zpracovávány v rámci celé VS. K nahlédnutí jsou na stránkách Generálního ředitelství VS ČR.

za rok 2006
za rok 2007
za rok 2008
za rok 2009
za rok 2010
výroční zpráva VS za rok 2010
výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., rok 2011