Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Informační servis

Novinky

telefonování

Telefonování, dobíjení kreditu

Informace k dobíjení telefonního kreditu vězněných osob ze strany příbuzných a známých

 

Vězněné osoby ve Věznici Znojmo mohou využívat k telefonování telefonní automaty společnosti BVfon. Podáním žádosti o přidělení karty telefonního účtu BVfon uzavírá vězněná osoba smlouvu se společností BVfon Czech Telecommunication, s.r.o. a veškeré  platební podmínky jsou v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami pro poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím neveřejných telefonních automatů společnosti BVfon Czech Telecommunication, s.r.o..

 

K dobití kreditu vězněné osobě na telefonování musíte vždy znát číslo telefonního účtu vězně, které Vám sdělí vězněná osoba. Bez uvedení tohoto čísla nelze platbu identifikovat a připsat na kredit konkrétní vězněné osoby.

 

Kredit lze vězněné osobě ze strany příbuzných a známých dobít těmito způsoby:

 

  1. Informace k dobití kreditu převodem na bankovní účet BVfon:

 

Dobití kreditu provádějí příbuzní a blízcí vězně zasláním peněžní částky na určený bankovní účet BVfon.

Částku lze zaslat bezhotovostně bankovním převodem (banka->banka) nebo hotovostně na poště pomocí poštovní poukázky typu A (hotovost-banka).

Kredit navýší BVfon vězni do 5 pracovních dní po obdržení platby, zpracování platby menší než 500 Kč je zpoplatněno částkou 3 Kč, která bude stržena z obdržené platby.

Lze zaslat libovolnou částku, celkový kredit vězně však nesmí překročit částku 3000,- Kč.

Částka překračující tento limit bude ve lhůtě 30 dní použita na dodatečné dobití kreditu nebo bude vrácena odesílateli.

Náklady na vrácení částky (bankovní převod: 3 Kč, poštovní poukázka: 30 Kč) budou odečteny ze zasílané částky.

 

Identifikace platby na účet BVfon:

Číslo bankovního účtu: 112 101 4892/5500 (Raiffeisenbank),

Při platbě ze zahraničí je potřeba číslo účtu zadat v mezinárodním formátu IBAN: CZ25 5500 0000 0011 2101 4892.

Jako variabilní symbol uvést číslo telefonního účtu vězně (tj. kód, kterým se přihlašuje k telefonnímu přístroji; je uveden po setření na kartě telefonního účtu)

Do zprávy pro příjemce uvést jméno vězně a datum narození.

Pokud dobití neproběhne, tak je to z důvodu, že nebyly vyplněny výše uvedené údaje.

V tomto případě musí odesílatel kontaktovat provozovatele (viz kontakt níže) a poskytnout mu dodatečné údaje k provedené platbě tak, aby peníze mohly být připsány vězněné osobě nebo vráceny zpět.

 

Kontakt na provozovatele:

BVfon Czech Telecommunication, s. r. o.

V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1

Tel: +420 730 150 504

Email: supportcz@tel.io

 

  1. Dobití prostřednictvím stránek mojetelio.cz

 

Dobití kreditu provádějí příbuzní a blízcí pomocí platební karty na stránce http://mojetelio.cz .

Pro dobití je nutné znát číslo telefonního účtu vězně (tj. kód, kterým se přihlašuje k telefonnímu přístroji).

Lze dobít libovolnou částku, celkový kredit vězně však nesmí překročit částku 3000 Kč.

Vlastní dobití telefonního kreditu proběhne okamžitě a automaticky, tj. bez nutnosti manuálního zásahu ze strany VS či BVfon.

Tato metoda je vhodná pro dobíjení ze zahraničí, jelikož online dobití je zpoplatněno pouze částkou 6 Kč (dobití nad 500 Kč je zdarma).